Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Registrering av

  • Sesongmessige endringer i naturen

Utstyr

  • Notatbok
  • Kamera
  • Kikkert
  • GPS

Fenologi handler om å observere endringer i naturen over tid, og registrere hva som skjer til forskjellige tider av året. Fenologi på Nordkalotten er et initiativ til å stimulere skoler til å aktivt ta del i naturobservasjoner og registreringer. Fenologiske data bidrar til en økt økologisk kunnskap, og er nyttig når man for eksempel studerer klimaendringer.

Læringsmål

Samle årlige fenologiske data og forstå sammenhengen mellom klima og syklusene i naturen. Bidra med sine observasjoner i en fenologisk database for å se sine data i en større sammenheng. Innsamlete data er tilgjengelig på resultatsidene, og kan brukes til sammenligninger over år og områder.

Siste registreringer

school1, (Murmanskaya oblast, Russland) — fredag 5. januar

school1, (Murmanskaya oblast, Russland) — fredag 5. januar

Children's ecological-biological station, (Murmanskaya oblast, Russland) — torsdag 23. november 2017

Children's ecological-biological station, (Murmanskaya oblast, Russland) — torsdag 23. november 2017

School ¹20, Nickel, (Murmanskaya oblast, Russland) — lørdag 11. november 2017

Children's ecological-biological station, (Murmanskaya oblast, Russland) — mandag 6. november 2017

School 8, marina (Murmanskaya oblast, Russland) — tirsdag 24. oktober 2017

School ¹20, Nickel, (Murmanskaya oblast, Russland) — søndag 22. oktober 2017

Vestre Jakobselv skole, (Vadsø, Finnmark) — fredag 13. oktober 2017

school1, (Murmanskaya oblast, Russland) — tirsdag 10. oktober 2017