Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Registrering av

  • Sesongmessige endringer i naturen

Utstyr

  • Notatbok
  • Kamera
  • Kikkert
  • GPS

Fenologi handler om å observere endringer i naturen over tid, og registrere hva som skjer til forskjellige tider av året. Fenologi på Nordkalotten er et initiativ til å stimulere skoler til å aktivt ta del i naturobservasjoner og registreringer. Fenologiske data bidrar til en økt økologisk kunnskap, og er nyttig når man for eksempel studerer klimaendringer.

Læringsmål

Samle årlige fenologiske data og forstå sammenhengen mellom klima og syklusene i naturen. Bidra med sine observasjoner i en fenologisk database for å se sine data i en større sammenheng. Innsamlete data er tilgjengelig på resultatsidene, og kan brukes til sammenligninger over år og områder.

Siste registreringer

School N 2, Kandalaksja (Murmanskaya oblast, Russland) — i går

school1 (Murmanskaya oblast, Russland) — fredag 18. mai

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — fredag 18. mai

school1 (Murmanskaya oblast, Russland) — onsdag 16. mai

School ¹20, Nickel (Murmanskaya oblast, Russland) — onsdag 16. mai

school1 (Murmanskaya oblast, Russland) — tirsdag 15. mai

Vestre Jakobselv skole, Tord Skardal (Vadsø, Finnmark) — tirsdag 15. mai

school1 (Murmanskaya oblast, Russland) — søndag 13. mai

School ¹20, Nickel (Murmanskaya oblast, Russland) — søndag 13. mai

Children's ecological-biological station (Murmanskaya oblast, Russland) — søndag 13. mai