Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Registrering av

  • Sesongmessige endringer i naturen

Utstyr

  • Notatbok
  • Kamera
  • Kikkert
  • GPS

Fenologi handler om å observere endringer i naturen over tid, og registrere hva som skjer til forskjellige tider av året. Fenologi på Nordkalotten er et initiativ til å stimulere skoler til å aktivt ta del i naturobservasjoner og registreringer. Fenologiske data bidrar til en økt økologisk kunnskap, og er nyttig når man for eksempel studerer klimaendringer.

Læringsmål

Samle årlige fenologiske data og forstå sammenhengen mellom klima og syklusene i naturen. Bidra med sine observasjoner i en fenologisk database for å se sine data i en større sammenheng. Innsamlete data er tilgjengelig på resultatsidene, og kan brukes til sammenligninger over år og områder.

Siste registreringer

School N 11, Rajakoski (Murmanskaya oblast, Russland) — fredag 20. juli

school1 (Murmanskaya oblast, Russland) — torsdag 19. juli

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — tirsdag 3. juli

school1 (Murmanskaya oblast, Russland) — tirsdag 26. juni

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — fredag 22. juni

school1 (Murmanskaya oblast, Russland) — torsdag 21. juni

Kirkenes ungdomsskole (Sør-Varanger, Finnmark) — onsdag 20. juni

School 8 (Murmanskaya oblast, Russland) — mandag 18. juni

School 8, marina (Murmanskaya oblast, Russland) — mandag 18. juni

school1 (Murmanskaya oblast, Russland) — mandag 18. juni