Type aktivitet

  • Feltarbeid

Registrering av

  • Sesongmessige endringer i naturen

Utstyr

  • Notatbok
  • Kamera
  • Kikkert
  • GPS

Fenologi handler om å observere endringer i naturen over tid, og registrere hva som skjer til forskjellige tider av året. Fenologi på Nordkalotten er et initiativ til å stimulere skoler til å aktivt ta del i naturobservasjoner og registreringer. Fenologiske data bidrar til en økt økologisk kunnskap, og er nyttig når man for eksempel studerer klimaendringer.

Læringsmål

Samle årlige fenologiske data og forstå sammenhengen mellom klima og syklusene i naturen. Bidra med sine observasjoner i en fenologisk database for å se sine data i en større sammenheng. Innsamlete data er tilgjengelig på resultatsidene, og kan brukes til sammenligninger over år og områder.

04.02.2017
Gymnasium 1
The forest, Poljarnie Zori (Murmanskaya oblast, Russland)
20.08.2016 Frukt/frødannelse tyttebær
18.06.2016 Blomstring tyttebær
04.04.2016 Første observasjon snøspurv
07.08.2016 Frukt/frødannelse skrubbær
19.06.2016 Blomstring skrubbær
21.05.2016 Første observasjon rødnebbterne
19.09.2016 Begynnende løvfall rogn
26.09.2016 Blad 50% gule rogn
22.08.2016 Frukt/frødannelse rogn
16.07.2016 Frukt/frødannelse molte
19.05.2016 Første observasjon løvsanger
13.08.2016 Modne frukter/frøspredning geitrams
29.06.2016 Blomstring geitrams
19.05.2016 Første observasjon blåstrupe
14.07.2016 Frukt/frødannelse blåbær
16.09.2016 Begynnende løvfall bjørk
25.08.2016 Blad 50% gule bjørk
04.02.2017
Gymnasium 1
The forest, Poljarnie Zori (Murmanskaya oblast, Russland)
16.09.2016 Begynnende løvfall bjørk
31.01.2017
The Children's Creation Center
Music school, Poljarnie Zori (Murmanskaya oblast, Russland)
18.08.2016 Frukt/frødannelse tyttebær
17.06.2016 Blomstring tyttebær
01.04.2016 Første observasjon snøspurv
05.08.2016 Frukt/frødannelse skrubbær
17.06.2016 Blomstring skrubbær
20.05.2016 Første observasjon rødnebbterne
20.09.2016 Begynnende løvfall rogn
27.08.2016 Blad 50% gule rogn
20.08.2016 Frukt/frødannelse rogn
16.05.2016 Utsprunget blad rogn
08.06.2016 Blomstring rogn
14.07.2016 Frukt/frødannelse molte
24.05.2016 Blomstring molte
16.05.2016 Første observasjon løvsanger
25.05.2016 Første observasjon gjøk
12.08.2016 Modne frukter/frøspredning geitrams
27.06.2016 Blomstring geitrams
10.06.2016 Blomstring finnmarkspors
20.05.2016 Første observasjon blåstrupe
12.07.2016 Frukt/frødannelse blåbær
23.05.2016 Blomstring blåbær
15.09.2016 Begynnende løvfall bjørk
27.08.2016 Blad 50% gule bjørk
27.05.2016 Blomstring ballblom
1 til 3 av totalt 1422 Vis alle
1 til 3 av totalt 41 Vis alle
Africanda school ¹1
Murmanskaya oblast, Russland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 24.12.2004
Alta oppvekstkontor
Alta, Finnmark
Registreringer: 150 vis
Siste reg.: 12.09.2015
Alta ungdomsskole
Alta, Finnmark
Registreringer: 184 vis
Siste reg.: 31.05.2015
1 til 3 av totalt 41 Vis alle
1 til 3 av totalt 70 Vis alle
  • School N 11, Rajakoski09.11.2016
  • Vestre Jakobselv skole28.10.2016
  • School ¹20, Nickel24.09.2016
  • 1 til 3 av totalt 70 Vis alle