Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Registrering av

  • Sesongmessige endringer i naturen

Utstyr

  • Notatbok
  • Kamera
  • Kikkert
  • GPS

Fenologi handler om å observere endringer i naturen over tid, og registrere hva som skjer til forskjellige tider av året. Fenologi på Nordkalotten er et initiativ til å stimulere skoler til å aktivt ta del i naturobservasjoner og registreringer. Fenologiske data bidrar til en økt økologisk kunnskap, og er nyttig når man for eksempel studerer klimaendringer.

Læringsmål

Samle årlige fenologiske data og forstå sammenhengen mellom klima og syklusene i naturen. Bidra med sine observasjoner i en fenologisk database for å se sine data i en større sammenheng. Innsamlete data er tilgjengelig på resultatsidene, og kan brukes til sammenligninger over år og områder.

22.10.2017
School ¹20, Nickel
Nikel (Murmanskaya oblast, Russland)
09.10.2017 Begynnende løvfall rogn
01.10.2017 Begynnende løvfall bjørk
21.10.2017 Den første snøen
13.10.2017
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv (Vadsø, Finnmark)
20.09.2017 Frukt/frødannelse tyttebær
15.04.2017 Første observasjon snøspurv
25.05.2017 Første observasjon rødnebbterne
09.10.2017 Begynnende løvfall rogn
04.10.2017 Blad 50% gule rogn
03.10.2017 Frukt/frødannelse rogn
30.06.2017 Blomstring molte
05.06.2017 Første observasjon løvsanger
31.05.2017 Første observasjon linerle
05.06.2017 Første observasjon blåstrupe
28.09.2017 Begynnende løvfall bjørk
29.04.2017 Første observasjon humler
10.10.2017
school1
Murmashi (Murmanskaya oblast, Russland)
10.10.2017 Begynnende løvfall rogn
1 til 3 av totalt 1470 Vis alle
1 til 3 av totalt 41 Vis alle
Africanda school ¹1
Murmanskaya oblast, Russland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 24.12.2004
Alta oppvekstkontor
Alta, Finnmark
Registreringer: 150 vis
Siste reg.: 12.09.2015
Alta ungdomsskole
Alta, Finnmark
Registreringer: 184 vis
Siste reg.: 31.05.2015
1 til 3 av totalt 41 Vis alle
1 til 3 av totalt 70 Vis alle
  • School N 11, Rajakoski09.11.2016
  • Vestre Jakobselv skole28.10.2016
  • School ¹20, Nickel24.09.2016
  • 1 til 3 av totalt 70 Vis alle