Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Registrering av

  • Sesongmessige endringer i naturen

Utstyr

  • Notatbok
  • Kamera
  • Kikkert
  • GPS

Fenologi handler om å observere endringer i naturen over tid, og registrere hva som skjer til forskjellige tider av året. Fenologi på Nordkalotten er et initiativ til å stimulere skoler til å aktivt ta del i naturobservasjoner og registreringer. Fenologiske data bidrar til en økt økologisk kunnskap, og er nyttig når man for eksempel studerer klimaendringer.

Læringsmål

Samle årlige fenologiske data og forstå sammenhengen mellom klima og syklusene i naturen. Bidra med sine observasjoner i en fenologisk database for å se sine data i en større sammenheng. Innsamlete data er tilgjengelig på resultatsidene, og kan brukes til sammenligninger over år og områder.

18.06.2017
The Children's Creation Center
Music school, Poljarnie Zori (Murmanskaya oblast, Russland)
02.04.2017 Første observasjon snøspurv
25.05.2017 Første observasjon rødnebbterne
12.06.2017 Utsprunget blad rogn
30.05.2017 Første observasjon løvsanger
12.05.2017 Første observasjon linerle
02.06.2017 Første observasjon gjøk
08.06.2017 Blomstring bjørk
10.06.2017 Bladsprett (musøre) bjørk
02.06.2017 Første bitt stikkemygg
23.04.2017 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
03.06.2017 Første observasjon humler
26.04.2017 Snøen borte fra bakken
02.06.2017 Isfrie vann
17.06.2017
school1
Murmashi (Murmanskaya oblast, Russland)
12.06.2017 Blomstring bjørk
11.06.2017
School N 2, Kandalaksja
Kandalaksha:sea (Murmanskaya oblast, Russland)
25.05.2017 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
1 til 3 av totalt 1448 Vis alle
1 til 3 av totalt 41 Vis alle
Africanda school ¹1
Murmanskaya oblast, Russland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 24.12.2004
Alta oppvekstkontor
Alta, Finnmark
Registreringer: 150 vis
Siste reg.: 12.09.2015
Alta ungdomsskole
Alta, Finnmark
Registreringer: 184 vis
Siste reg.: 31.05.2015
1 til 3 av totalt 41 Vis alle
1 til 3 av totalt 70 Vis alle
  • School N 11, Rajakoski09.11.2016
  • Vestre Jakobselv skole28.10.2016
  • School ¹20, Nickel24.09.2016
  • 1 til 3 av totalt 70 Vis alle