Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Registrering av

  • Sesongmessige endringer i naturen

Utstyr

  • Notatbok
  • Kamera
  • Kikkert
  • GPS

Fenologi handler om å observere endringer i naturen over tid, og registrere hva som skjer til forskjellige tider av året. Fenologi på Nordkalotten er et initiativ til å stimulere skoler til å aktivt ta del i naturobservasjoner og registreringer. Fenologiske data bidrar til en økt økologisk kunnskap, og er nyttig når man for eksempel studerer klimaendringer.

Læringsmål

Samle årlige fenologiske data og forstå sammenhengen mellom klima og syklusene i naturen. Bidra med sine observasjoner i en fenologisk database for å se sine data i en større sammenheng. Innsamlete data er tilgjengelig på resultatsidene, og kan brukes til sammenligninger over år og områder.

Siste registreringer

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — i dag

School N 11, Rajakoski (Murmanskaya oblast, Russland) — torsdag 20. september

Kirkenes ungdomsskole (Sør-Varanger, Finnmark) — tirsdag 18. september

School ¹ 7, Smolekho Ivan (Murmanskaya oblast, Russland) — mandag 10. september

School N 2, Kandalaksja (Murmanskaya oblast, Russland) — søndag 9. september

School ¹ 7, Kolesnikov Gleb (Murmanskaya oblast, Russland) — fredag 7. september

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — lørdag 1. september

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — lørdag 1. september

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — lørdag 1. september

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — lørdag 1. september