Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Registrering av

  • Sesongmessige endringer i naturen

Utstyr

  • Notatbok
  • Kamera
  • Kikkert
  • GPS

Fenologi handler om å observere endringer i naturen over tid, og registrere hva som skjer til forskjellige tider av året. Fenologi på Nordkalotten er et initiativ til å stimulere skoler til å aktivt ta del i naturobservasjoner og registreringer. Fenologiske data bidrar til en økt økologisk kunnskap, og er nyttig når man for eksempel studerer klimaendringer.

Læringsmål

Samle årlige fenologiske data og forstå sammenhengen mellom klima og syklusene i naturen. Bidra med sine observasjoner i en fenologisk database for å se sine data i en større sammenheng. Innsamlete data er tilgjengelig på resultatsidene, og kan brukes til sammenligninger over år og områder.

Siste registreringer

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — søndag 16. desember 2018

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — søndag 16. desember 2018

School N 2, Kandalaksja (Murmanskaya oblast, Russland) — tirsdag 4. desember 2018

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — tirsdag 6. november 2018

School 8, marina (Murmanskaya oblast, Russland) — søndag 21. oktober 2018

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — onsdag 10. oktober 2018

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — onsdag 10. oktober 2018

school1 (Murmanskaya oblast, Russland) — mandag 24. september 2018

School N 4,Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland) — søndag 23. september 2018

School N 11, Rajakoski (Murmanskaya oblast, Russland) — torsdag 20. september 2018