Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:Arne Martin 2IDA
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:04.10.2012
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)


Artsdatabanken logo
Art:Lind (Tilia cordata)


Art:Lønneslekta (Acer)


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rødlønn (Acer rubrum)


Artsdatabanken logo
Art:Selje (Salix caprea)


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)


Artsdatabanken logo
Art:Svensk asal (Sorbus intermedia)