Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Knappskog skule
Observatører:Monica. L. Fjeldstad
Område:Kvernavatnet (Øygarden, Vestland)
Dato:13.09.2010
Registrert:14.09.2010
Aktivitet:Kartlegg planter i utvalgte naturtyper

Om observasjonene

Er området i bruk i dag?:Nei

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørnekam (Blechnum spicant)
Forekomst:Vanlig
© Monica L. Fjeldstad (13.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Blåtopp (Molinia caerulea)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Einer (Juniperus communis)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Finnskjegg (Nardus stricta)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Heiblåfjær (Polygala serpyllifolia)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Klokkelyng (Erica tetralix)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Pors (Myrica gale)
Forekomst:Vanlig
Elevane likar godt lukta av pors:)
© Monica L. Fjeldstad (13.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Rome (Narthecium ossifragum)
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Røsslyng (Calluna vulgaris)
Forekomst:Dominerende
(13.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Tepperot (Potentilla erecta)
Forekomst:Vanlig


Art:Torvmoser (Sphagnum sp.)
Forekomst:Vanlig