Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sunnylven skule
Område:Litlegjerde (Stranda, Møre og Romsdal)
Stasjon:Eng nordvest
Dato:04.06.2002
Registrert:26.06.2002
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Blåklokke (Campanula rotundifolia)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Blåklokke (Campanula rotundifolia)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Engsyre (Rumex acetosa)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea)
Antall:4
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Gulaks (Anthoxanthum odoratum)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Gulaks (Anthoxanthum odoratum)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Hestehov (Tussilago farfara)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Hestehov (Tussilago farfara)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Krypsoleie (Ranunculus repens)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Krypsoleie (Ranunculus repens)
Antall:100
Leveområde:Eng


Art:Løvetannslekta (Taraxacum)
Antall:100
Leveområde:Eng


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.)
Antall:100
Leveområde:Eng


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Myrfiol (Viola palustris)
Antall:50
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Ormetelg (Dryopteris filix-mas)
Antall:10
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare)
Antall:20
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Ryllik (Achillea millefolium)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Rød jonsokblom (Silene dioica)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Rødkløver (Trifolium pratense)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Rødkløver (Trifolium pratense)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata)
Antall:100
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Tepperot (Potentilla erecta)
Antall:50
Leveområde:Eng