Kommune:Stranda, Møre og Romsdal
Områdetype:kulturlandskap
Landskapstype:Jordbrukslandskap
Opprettet:31.05.2002
Beskrivelse:
Litlegjerde er ein liten gard som i dag
er som eit museum. Den består av nokre gamle hus og eit nytt hus omkransa av gamal eng. Her er også nokre gamle frukttre. Garden ligg i ei bratt helling mot sør, med skog i bakkant. Enga vert slått og hesja/raka vekk i løpet av sommaren.
Område ID1817
Undersøkt av:Sunnylven skule (2002, 2005, 2007, 2020)
kart
UTM 6886070 nord, 387930 øst, sone 32