Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bergen katedralskole
Observatører:Johanne, Irma, Even, Sanjay
Område:Mjølfjell (Voss, Vestland)
Dato:30.08.2023
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Merknad: 
Opp mot Kleivafjell
© Johanne T. Sandstø (24.08.2023)


Artsdatabanken logo
Art:Fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii)
Merknad: 
Snøleie opp mot Kleivafjell
© Johanne T. Sandstø (24.08.2023)


Artsdatabanken logo
Art:Flaskestarr (Carex rostrata)
Merknad: 
Funnet i myr på vei opp mot Slondalen
© Johanne T. Sandstø (23.08.2023)


Artsdatabanken logo
Art:Greplyng (Loiseleuria procumbens)
Merknad: 
Opp mot kleivafjell
© Johanne T. Sandstø (24.08.2023)


Artsdatabanken logo
Art:Krekling (Empetrum nigrum)
Merknad: 
Opp mot Kleivafjell
© Johanne T. Sandstø (24.08.2023)