Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1STB Rasmus, John Anders, Emilie og Marie.
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:02.09.2022
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Alm (Ulmus glabra)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Lind (Tilia cordata)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Rognasal (Sorbus hybrida)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Selje (Salix caprea)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Sommereik (Quercus robur)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Spisslønn (Acer platanoides)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)
Merknad: 

Andre bilder