Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Oasen skole Birkelid AS
Observatører:Tobias
Område:Oasen skole Birkelid AS (Kristiansand, Agder)
Dato:03.09.2021
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior)
Merknad: 


Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)
Merknad: 


Art:Lind (Tilia cordata)
Merknad: 


Art:Markjordbær (Fragaria vesca)
Merknad: 


Art:Ugrasløvetenner (Taraxacum officinale)
Merknad: