Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bergen katedralskole
Observatører:3B
Område:Mjølfjell (Voss, Hordaland)
Dato:28.08.2019
Registrert:04.10.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Andre kommentarer:Vi fant ikke navn på alle artene som ble funnet.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)


Artsdatabanken logo
Art:Dverggråurt (Omalotheca supinum)


Art:Frøplanter (Spermatophyte)


Art:Frøplanter (Spermatophyte)


Art:Frøplanter (Spermatophyte)
Merknad:Gress


Artsdatabanken logo
Art:Krekling (Empetrum nigrum)


Art:Moser (Bryophytes)


Art:Moser (Bryophytes)


Art:Moser (Bryophytes)


Artsdatabanken logo
Art:Musøre (Salix herbacea)


Artsdatabanken logo
Art:Rabbetust (Kobresia myosuroides)


Artsdatabanken logo
Art:Rypefot (Lycopodium clavatum subsp. monostachyon)


Art:Soppriket (Fungi)
Merknad:Lav


Art:Soppriket (Fungi)
Merknad:Lav