Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bergen katedralskole
Observatører:Fares Mehjez, Fakhir wahla, Hans mukaya, Abdi semet Adow,sathurjhann sribabu
Område:Myrdal (Aurland, Vestland)
Dato:28.09.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Art:Artstre
Merknad:Filtkongslys


Art:Artstre
Merknad:Gran


Art:Artstre
Merknad:Bjønnkam


Art:Artstre
Merknad:Blåklokke


Art:Artstre
Merknad:Dvergjamne


Art:Artstre
Merknad:Henge bjørk


Art:Artstre
Merknad:Hengeving


Art:Artstre
Merknad:Hestespreng


Art:Artstre
Merknad:Brennesle


Art:Artstre
Merknad:Kongsbregne


Art:Artstre
Merknad:Løvetann ugress


Art:Artstre
Merknad:Myk kråkefot


Art:Artstre
Merknad:Praktkongslys


Art:Artstre
Merknad:Skrubbbær


Art:Artstre
Merknad:Sveve


Art:Frøplanter (Spermatophyte)
Merknad:Firkantperikum


Art:Karsporeplanter (Pteridophyta)
Merknad:Vanlig bjørk


Art:Moser (Bryophytes)
Merknad:Kvitkrulll

Andre bilder