Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Samnanger ungdomsskule
Område:Samnanger ungdomsskule (Samnanger, Vestland)
Dato:17.09.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Art:Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Merknad: 


Art:Gråor (Alnus incana)
Merknad: 


Art:Rødtorvmose (Sphagnum rubellum)
Merknad: