Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bergen katedralskole
Område:Mjølfjell, Kleivafjell (Voss, Vestland)
Dato:28.08.2019
Registrert:03.09.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Art:Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Merknad:Funnet av gruppe 4 (Dorthea, Frøya og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Merknad:Funnet av gruppe 4 (Dorthea, Frøya og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)
(28.08.2019)


Art:Blåtopp (Molinia caerulea)
Merknad:Funnet av gruppe 4 (Dorthea, Frøya og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)


Art:Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina)
Merknad:Funnet av gruppe 4 (Dorthea, Frøya og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)
(28.08.2019)
(28.08.2019)


Art:Krekling (Empetrum nigrum)
Merknad:Funnet av gruppe 4 (Frøya, Dorthea og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)


Art:Molte (Rubus chamaemorus)
Merknad:Funnet av gruppe 4 (Frøya, Dorthea og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)


Art:Reinlav (Cladonia Cladonia)
Merknad:Funnet av gruppe 4 (Dorthea, Frøya og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)


Art:Røsslyng (Calluna vulgaris)
Merknad:Funnet av gruppe 4 (Dorthea, Frøya og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)


Art:Sauesvingel (Festuca ovina subsp. ovina)
Merknad:Funnet av gruppe 4 (Dorthea, Frøya og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Merknad:Planten lengst til høyre på bildet. Funnet av gruppe 4 (Dorthea, Frøya og Julie) 28. august 2019
(28.08.2019)