Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Greåker videregående skole
Observatører:2STUE
Område:Krusetertjern (Halden, Østfold)
Dato:13.05.2019
Registrert:15.05.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Art:Bjørnemoser (Polytrichum)
Merknad:Einerbjørnemose funnet på myr


Artsdatabanken logo
Art:Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Merknad:Funnet på myr


Artsdatabanken logo
Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Merknad:Blåbærlyng funnet i skog


Artsdatabanken logo
Art:Furu (Pinus sylvestris)
Merknad:Funnet på myr og i skog


Artsdatabanken logo
Art:Grå reinlav (Cladonia rangiferina)


Art:Kvistlav (Hypogymnia)
Merknad:Funnet på kvist på myr


Artsdatabanken logo
Art:Lusegras (Huperzia selago)
Merknad:Funnet i skog


Artsdatabanken logo
Art:Lusegras (Huperzia selago)


Artsdatabanken logo
Art:Lys reinlav (Cladonia arbuscula)
Merknad:Funnet på myr


Art:Torvmoser (Sphagnum)
Merknad:Funnet på våt og tørr myr


Artsdatabanken logo
Art:Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)