Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Observatører:Fægridagene
Område:Finse (Ulvik, Vestland)
Dato:18.07.2018
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Duskmyrull (Eriophorum angustifolium)
Merknad:Ikke sikker på nøyaktig plassering, men her omkring.
(16.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Fjelltimotei (Phleum alpinum)
Merknad:Her omkring.
(16.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Harerug (Bistorta vivipara)
Merknad:Ikke sikker på nøyaktig plassering, men her omkring.
(16.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Issoleie (Ranunculus glacialis)
Merknad:Befruktet issoleie rødmer, trolig for å tiltrekke seg mer varme.
(16.07.2018)


Art:Myrull (Eriophorum sp.)
Merknad:Ikke nøyaktig plassering, men her omkring.
(16.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Ullvier (Salix lanata)
Merknad:Vet strengt tatt ikke om det er fjellullvier eller vanlig ullvier. Også litt usikker på nøyaktig plassering, men i dette området.
(16.07.2018)