Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tertnes videregående skole
Observatører:Anniken
Område:Almåselv (Bergen, Vestland)
Dato:31.08.2015
Registrert:14.09.2015
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Art:Moser (Bryophytes)
Merknad:Dette er sigdmose, funnt på kanten av elven. Forekomst: vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rød jonsokblom (Silene dioica)
Merknad:Funnet ved elvebredde, omringet av gress og strå. Forekomst: vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Selje (Salix caprea)
Merknad:Funned ved elvebredden. Greinene strakk seg over elven, grunnet bedre tilgang på lys. Forekomst: skjelden


Artsdatabanken logo
Art:Storfrytle (Luzula sylvatica)
Merknad:Funnet ved elvebredden. Forekomst skjelden