Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tertnes videregående skole
Observatører:Marco
Område:Almåselv (Bergen, Vestland)
Dato:31.08.2015
Registrert:10.09.2015
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Andre kommentarer:Mange spennende arter vi fant her og mye nytt å lære :)

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)
Merknad:fant ved almås gård


Artsdatabanken logo
Art:Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Merknad:fant ved almås gård. vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Merknad:fant ved sti til almås gård. vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Einstape (Pteridium aquilinum)
Merknad:fant den mange steder. utbredt


Artsdatabanken logo
Art:Engsnelle (Equisetum pratense)
Merknad:fant ved almås gård. sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Engsyre (Rumex acetosa)
Merknad:fant på vei til elv. vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)
Merknad:fant ved åpent område nær elv. sjelden


Art:Kløverslekta (Trifolium)
Merknad:kløversyre. fant ved sti langs elv. vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Storbjørnemose (Polytrichum commune)
Merknad:fant den på sti langs elv. vanlig