Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stranda vidaregåande skule
Observatører:Gruppe 1
Område:Liaset 1 hogstfelt 2010/11 (Stranda, Møre og Romsdal)
Dato:11.09.2014
Registrert:16.09.2014
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Andre kommentarer:Området er eit hogstfelt som er ca 3 år gammalt. Terrenget var i ein sekundærsuksesjon i slutten av pionerfasen.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)


Art:Bjørnemose (Polytrichum sp.)


Artsdatabanken logo
Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)


Artsdatabanken logo
Art:Bringebær (Rubus idaeus)


Artsdatabanken logo
Art:Einer (Juniperus communis)


Art:Etasjemose (Hylocomium)


Artsdatabanken logo
Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)
Merknad:Geitrams utan kronblad


Artsdatabanken logo
Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella)


Artsdatabanken logo
Art:Gran (Picea abies)


Artsdatabanken logo
Art:Hengeving (Phegopteris connectilis)


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)


Artsdatabanken logo
Art:Sølvbunke (Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa)


Artsdatabanken logo
Art:Tepperot (Potentilla erecta)


Artsdatabanken logo
Art:Veitistel (Cirsium vulgare)