Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Li skole
Observatører:Hanna og Thea
Område:Nitelva ved Smedstusvingen (Nittedal, Viken)
Dato:11.06.2014
Registrert:16.06.2014
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea)
Merknad:Dominerende. Finnes i eng og fuktige steder.