miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Forbruk, ressurser og fordeling > Globalfattigdommen - hvem mener hva? > Veiledning

Globalfattigdommen - hvem mener hva?

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

  • Bidra til forståelse av årsaker til global fattigdom.

Aktuelle samarbeidspartnere

Gjennomføring

Verden er preget av stadig større ulikheter. En stor del av verdens befolkning lever i dyp fattigdom samtidig som et rikt mindretall lever i materiell overflod. Hvorfor er verden så urettferdig? Er verdens ekstreme rikdom og ekstreme fattigdom to sider av samme sak? Meningene om den globale fattigdommens årsaker og løsningsalternativer er mange. Noen hevder at vi må videreføre og forsterke den eksisterende økonomiske politikken, og på den måten generere flere ressurser til fordeling. Andre hevder derimot at det er dagens økonomiske system som er hovedårsaken til de problemene vi har - og at løsningen heller ligger i systemendring. Hva gjøres egentlig?

Gjennom FN har det internasjonale samfunnet samlet seg om tusenårsmålene som blant annet tar sikte på å halvere den ekstreme fattigdommen mellom 1990 og 2015. Tusenårsmålene er grunnlaget for det internasjonale samfunnets arbeid for bekjempelse av fattigdom. Mye gjøres, men fortsatt finnes det sterke nasjonale og internasjonale rammebetingelser som gjør det vanskelig å nå disse målene.

Elevene skal finne ut hva ulike aktører mener om den globale fattigdommen. Metoden er å foreta et intervju av to av organisasjonene under "samarbeidspartnere" (se over), eller andre relevante organisasjoner som elevene kjenner til.

Lag et intervju
Bakgrunnsstoffet gir en innføring i temaet global fattigdom. Dette kan være grunnlag for en diskusjon i gruppen som kan gi elevene grunnlag for å utforme relevante spørsmål for intervjuet. Relevante temaer til samtale kan være:

  • Hva er fattigdom/hva vil det si å være fattig?
  • Hvem er verdens fattige?
  • Fattigdom og internasjonale rammevilkår
  • Hva gjøres internasjonalt - i FN og andre organisasjoner - for å redusere fattigdommen?

Elevgruppen kan godt lage en felles ramme for intervjuet, som deretter kjøres på ulike organisasjoner.

  1. Formuler ca. 6 spørsmål om fattigdom. Fokuser på organisasjonens syn på fattigdommens årsaker, forslag til/muligheter for løsninger, samt deres vurdering av den internasjonale innsatsen for å bekjempe fattigdommen.
  2. Kontakt en utvalgt organisasjon for å avtale intervju. Intervjuet kan foregå ved personlig oppmøte, per telefon, eventuelt skriftlig besvarelse av innsendte spørsmål. Elevene kan gjennomføre intervjuet alene, eventuelt i mindre grupper ved personlig fremmøte. Det er fint om elevgruppen totalt dekker flest mulige organisasjoner.
  3. Skriv ut intervjuene og registrer dem i nettverket. Husk å presentere organisasjonen/personen og gi en kort klargjøring av hva fattigdom er som introduksjon. For leseren er det viktig med denne informasjonen - som en bakgrunn for å kunne lese og sette resten av intervjuet i sammenheng.
Se tips for skriving intervjuer

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

(Du kan utvide skjemaet etter behov)

Spm:
svar:Spm:
svar:Spm:
svar:Spm:
svar:Spm:
svar:Spm:
svar:Vis bare skjema