miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Forbruk, ressurser og fordeling > Globalfattigdommen - hvem mener hva? > Bakgrunnsstoff

Globalfattigdommen - hvem mener hva?

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Youth Xchange
Heftet "YouthXchange - Veiledning mot en bærekraftig livsstil" bygger på den engelske hovedutgaven fra FNs miljøprogram (UNEP) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). YouthXchange inngår i FNs utdanningstiår for undervisning for bærekraftig 2005 - 2014.

Artikler

Internasjonale utviklingsspørsmål.
Ressurshefte om fattigdom fra RORG-samarbeidet

Kommentarer til rapport fra Verdensbanken
Artikkelen kommenterer om begrepet Fattigdom fra rapporten "World Development report" som er utgitt av Verdensbanken. Det finnes også flere andre lenker til artikler om Fattigdom på siden.

Rettferdig fordeling
Framtiden i Våre Henders temaside

Økonomisk Rettferdighet
Kirkens Nødhjelps temaside

Food insecurity in the world 2008
Rapport fra FNs særorganisasjon for ernæring og landbruk

Aksjon slett u-landsgjelda
Hjemmesiden til den norske kampanjen

Om gjeldslette for utvikling
De norske myndigheters handlingsplan for gjeldslette

Lenker

FN-sambandets temaside om fattigdom

NORAD
Mye nyttig stoff om bistand.

Hva er sult?
Hvordan kan sult bekjempes?

Redd barna
Organisasjon som arbeider for barns rettigheter i hele verden.

Attacking poverty
Poverty Net - Verdensbankens portal til stoff om fattigdom.

Third World Network
Internasjonalt nettverk for den tredje verden og nord-sør-problematikk.

Verdens matvareprogram
bekjemper sult over hele verden.

Attacking poverty
Poverty Net - Verdensbankens portal til stoff om fattigdom.

The Hunger Project
Hvordan skape en verden uten sult?

Leger uten grenser
Artikler, lenker m.m. om fattigdom og helse.

FNs utviklingsprogram
arbeider for demokrati og utvikling over hele verden

Rorg-samarbeidet: Temaside
På utvalgte sentrale temaer og områder knyttet til nord/sør-spørsmål og internasjonal utvikling er det utarbeidet egne temasider, med presentasjoner, bakgrunnsstoff og lenker på de ulike temaene.

FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

Kirkens nødhjelp
Kirkens Nødhjelp er en frivillig, felleskirkelig organisasjon som arbeider for menneskers grunnleggende rettigheter.

Tusenårsmålkampanjen i Norge
Kampanjens målsetting er å øke kunnskapen om og engasjementet rundt Tusenårsmålene i den norske befolkning.

UNICEF
FNs barnefond sine hjemmesider

Make poverty history
Internasjonal koalisjon som jobber med fattigdomsbekjempelse