miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Deltakelse og demokrati > Finn ut hvordan globaliseringen påvirker oss > Veiledning

Finn ut hvordan globaliseringen påvirker oss

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

  • Bidra til økt forståelse av globaliseringens innhold og konsekvenser
  • Få erfaring med å formidle informasjon ved hjelp av ulike virkemidler

Samarbeidspartnere

Utstyr

Registreringsskjema

Bakgrunn

Globalisering er en prosess der verden blir stadig mer sammenvevd og der nasjonale grenser på mange områder er i ferd med å bli overskredet eller visket ut. Globaliseringen er mangfoldig - og omfatter et sett av prosesser med økonomiske, politiske og kulturelle dimensjoner. Turisme, underholdning (filmer, tv-serier, musikk) og Internett er eksempler på "globaliserte" samfunnsområder der ungdom både deltar og påvirker.

Dagens debatt dreier seg ofte om økonomisk globalisering, som blant annet kjennetegnes ved økt handel og flyt av investeringer over landegrensene. Noen hevder at en slik utvikling ødelegger miljøet og forsterker økonomiske forskjeller. Andre vil hevde at den samme prosessen gir økt velstand og flere valgmuligheter for den enkelte. Bildet er komplekst: Økt handel og transport mellom land gir økt utslipp av CO2, mens internasjonale miljøavtaler bidrar til gjensidige forpliktelser mellom land. Globaliseringen er en prosess som gir ulike utslag, avhengig av hvor i verden man befinner seg.

Gjennomføring

Steg 1: Intervjuduell

For å finne ut mer om globaliseringen, skal elevene kontakte to av partiene og/eller organisasjonene som er listet opp under "samarbeidspartnere". Representanter for de to organisasjonene skal utfordres til en "globaliseringsduell" (etter modell fra Dagbladets lørdagsmagasin). Deltagerne i duellen skal svare på spørsmålene hver for seg. Aktiviteten gir derfor ingen mulighet til å følge en diskusjon i utvikling. På grunnlag av de ulike oppfatningene som kommer fram i duellene, skal elevene selv gjøre en vurdering av globaliseringens fordeler og ulemper.

Før elevene kontakter partiene er det viktig at de har satt seg inn i temaet. De fire artiklene presentert ovenfor gir god bakgrunnsinformasjon, som sammen med en diskusjon er en fin forberedelse til det videre arbeidet. Elevene blir enige om felles spørsmål. Partene kan deretter kontaktes på telefon/e-post. Det letteste er nok å sende spørsmålene elektronisk og be om svar skriftlig. Det er viktig å presisere at svarene skal være korte og konsise.

Elevene skal innhente informasjon om organisasjonenes/partienes syn på globalisering i forhold til 1) miljø, 2) økonomisk utvikling og 3) sosial utvikling. Hva er positivt og hva er negativt? Lag to spørsmål under hvert av de tre punktene og registrer svarene i nettverket.

Steg 2: Identifisere fordeler og ulemper med globalisering

På grunnlag av flere dueller og annen informasjon som eleven innhenter, lager de så en liste på minimum fem fordeler og fem ulemper ved dagens globalisering.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Steg 1 - intervju/duell

Her registrerer dere fakta om duellen dere laget, spørsmålene dere stilte og svarene dere fikk. Hvis dere lagde flere enn 5 spørsmål, plukker dere ut de som var mest interessante
  Intervjuobjekt 1 Intervjuobjekt 2
Navn    
Arbeidsplass/org    
Intervjuer(e)    
Intervjudato    

Spørsmål 1

Spørsmål  
Svar    

Spørsmål 2

Spørsmål  
Svar    

Spørsmål 3

Spørsmål  
Svar    

Spørsmål 4

Spørsmål  
Svar    

Spørsmål 5

Spørsmål  
Svar    

Steg 2 - fordeler og ulemper med globaliseringen

 

Fordeler

Ulemper

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

Vis bare skjema