miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Deltakelse og demokrati > Er utviklingen i Norge bærekraftig? > Bakgrunnsstoff

Er utviklingen i Norge bærekraftig?

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Mangfold, mat og miljø
Naturens mangfold handler ikke bare om truede villdyr og sjeldne planter, men også om utviklingen i landbruk og matforsyning. Utviklingen av det moderne jordbruket har på dramatisk vis redusert mangfoldet innenfor de ulike matplantene.

Youth Xchange
Heftet "YouthXchange - Veiledning mot en bærekraftig livsstil" bygger på den engelske hovedutgaven fra FNs miljøprogram (UNEP) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). YouthXchange inngår i FNs utdanningstiår for undervisning for bærekraftig 2005 - 2014.

Artikler

Fremtiden i våre hender:
Den økologiske kvoten
Fra ”Din kvote – et ressurshefte om forbruk og etikk for den videregående skole.”, utgitt av Framtiden i våre hender, 1997.

Nettverk for miljølære:
Et kritisk blikk på Norges oppfølgning av Brundtland-rapporten
Artikkel skrevet av Hans Christian Bugge 2002.

Ressurshåndbok for ungdom
Utviklet i regi av det Internasjonale Instituttet for Bærekraftig Utvikling, 1995

Hva er bærekraftig utvikling?
FN-Sambandet sin temaside om bærekraftig utvikling

Stiftelsen Idébankens database
Her finner du 250 eksempel på nyskapende tiltak for miljø, global rettferdighet, lokalt demokrati og samhørighet.

Lenker

Introduksjon til bærekraftig utvikling
Definisjoner, historikk og fakta.

Lær mer om resirkulering
ved å besøke Recycle City.

Miljøstatus i Norge
Miljøstatus i Norge er en tjeneste utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet for å gi den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling landet. På de ulike temasidene finnes bla. informasjon om gjeldende lover og avtaler, hvilke miljømål som er vedtatt, referanser som kan gi utfyllende informasjon, og en oversikt over de viktigste relevante nettstedene til temaet.

Framtiden i våre hender
Organisasjon som arbeider for miljø og rettferdig fordeling.

Sustainable development
FNs portal om bærekraftig utvikling.

Rio-deklarasjonen om miljø og utvikling
Originalutgaven på engelsk.

FNs miljøprogram
FNs sentrale organ innen miljøspørsmål.

FNs utviklingsprogram
arbeider for demokrati og utvikling over hele verden

Agenda 21
FNs offisielle sider om Agenda 21 med originalteksten.

Living Planet Report 2004
WWFs rapport om jordas økologiske tilstand.

International Institute for Sustainable Development
IISD kommer med anbefalinger innen bærekraftig utvikling.

Global evironment outlook 3
FN-rapport om jordas miljøtilstand.

Grønn Hverdag
Dette er Grønn Hverdags guide til deg som vil ta miljøhensyn i hverdagen.

LOOP Miljøskole
hva skjer med avfallet som blir kildesortert (tegneserier).