miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Forbruk, ressurser og fordeling > Sjekk et produkt fra råvare til avfall

Aktivitet:

Sjekk et produkt fra råvare til avfall

Bærekraftsbegrepet inneholder tre indikatorer: En økologisk, en sosial og en økonomisk. Å følge produktet fra råvare til avfall innebærer å undersøke hvor råvaren kommer fra, miljøbelastninger ved produksjonen og transport, mulighet for gjenbruk og om arbeidsforholdene har vært gode for produsentene. Dette er med å gi en indikasjon på om produktet er bærekfraftig.

Formål

Bli kjent med det sammensatte begrepet bærekraftig utvikling. Bevisstgjøre elevene som forbrukere gjennom å studere og vurdere et produkts bærekraft.

Gjennomføring

Elevene skal studere et produkt fra ”vugge til grav” og undersøke ulike aspekter av bærekraftbegrepet underveis i produktets liv.

Resultater

Resultatene fra arbeidet registreres inn i skjemaet. Slik kan man gjøre sammenligninger mellom hva ulike skoler har kommet fram.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Bodin videregående skole in Norway, (17.06.2022)
  2. Bodin videregående skole in Norway, (16.06.2022)
  3. Bodin videregående skole in Norway, (15.06.2022)
  4. Bodin videregående skole in Norway, (14.06.2022)
  5. Bodin videregående skole in Norway, (09.06.2022)