miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Forbruk, ressurser og fordeling > Sjekk et produkt fra råvare til avfall > Veiledning

Sjekk et produkt fra råvare til avfall

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Det er mange elementer som bestemmer hvorvidt en vare eller et produkt kan regnes som bærekraftig. I denne aktiviteten skal et produkt undersøkes "fra vugge til grav". Deretter skal elevene vurdere hvor økologisk, rettferdig og økonomisk et produkt er.

Formål

 • Bli kjent med det sammensatte begrepet bærekraftig utvikling
 • Studere og vurdere et produkts bærekraft
 • Bevisstgjøre elevene som forbrukere

Aktuelle samarbeidspartnere

Representanter for lokal dagligvarehandel, Miljøheimevernet, lokale miljøorganisasjoner, eventuelt produsenter og importører eller leverandører

Utstyr

Registreringsskjema

Bakgrunn

Brundtland-kommisjonen definerte bærekraftig utvikling som "en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov." I tillegg til økologi, handler det også om sosial og økonomisk utvikling.

Vi opererer ofte med tre bærekraftsindikatorer: En økologisk, en sosial og en økonomisk. Det er flere måter å definere dem på. Forskjellige personer/aktører vektlegger forskjellige sider, men et sett av definisjoner vi kan bruke her er:

Økologiske forhold

Vurdering om produksjonen er miljøvennlig, transport, miljøfarlige stoffer i produktet, avfallshåndtering m.m. Man følger et produkt "fra vugge til grav", fra råstoff til avfall, og analyserer miljøaspektene i hvert enkelt ledd av produktets "liv".

Sosiale forhold

Vurdering av arbeidsforhold under produksjonen, arbeidsrettigheter, barnearbeid m.m.

Økonomiske forhold

Hvordan pengene som betales for produktet blir fordelt på de ulike produksjonsledd (her kommer også fortjeneste i forhold til arbeidsinnsats inn), prisen på det ferdige produktet i forhold til råvarepriser, m.m.

Gjennomføring

I denne aktiviteten kan elevene undersøke hvor bærekraftig et produkt er ved å følge produktet "fra vugge til grav", og undersøke ulike aspekter av bærekraftbegrepet underveis i produktets liv.

Steg 1: Undersøk et produkts bærekraft

Elevgruppen kan deles inn i små grupper som undersøker ulike produkter. Velg noen produkter fra følgende liste:

 • Melk
 • Juice
 • Kaffe
 • Te
 • Hvetemel
 • Brød
 • Frukt
 • Grønnsaker
 • Vaskemidler for klær
 • Oppvaskmidler for hånd
 • Toalettpapir
 • Kaffefilter
 • Konvolutter
 • Skriveblokker
 • Dongeribukser
 • T-skjorte
 • Håndklær
 • Kjøleskap
 • Dvd-spiller
 • Mobiltelefon
 • Engangskamera
 • Joggesko
 • Fotball

Listen er laget for at resultatene fra forskjellige elever/grupper/skoler lett kan sammenlignes, og at en skal kunne lære av hverandre. For hvert produkt som velges, får en gruppe i oppgave å undersøke ulike bærekraftaspekter ved det valgte produktet. Noen kan få i oppgave å undersøke ulike aspekter ved et produkt med miljømerke eller annen merkeording (f.eks. "rettferdig handel"), mens andre undersøker et tilsvarende produkt uten merke.

Som hjelp i denne analysen kan de kan stille følgende spørsmål:

 • Hvor kommer råvarene fra?
 • Hvordan er råvarene produsert og bearbeidet?
 • Hvilke miljøbelastninger har produksjonen medført?
 • Hvor er varen produsert og under hvilke arbeidsforhold?
 • Hvor langt er varen transportert?
 • Hvor lang levetid har produktet?
 • Fører produktet i seg selv til miljøbelastninger?
 • Hva skjer med produktet når det blir kastet?
 • Hvordan blir pengene som betales for produktet fordelt?

La elevene undersøke hva slags informasjon som finnes på produktet. Dersom produktene er miljømerket eller merket med "rettferdig handel"-merke, gir det tildels svar på noen av spørsmålene. Noen produkter har produksjon utenfor Norge, andre bare i Norge. Produksjonsland finnes på de fleste produkter, men ikke alltid informasjon om hvor råvarene kommer fra.

For å finne ut mer om produktet kan elevene eventuelt ta kontakt med produsenten eller importøren av varene og spørre om hvordan produktene er laget, og hva det er som eventuelt gjør disse produktene til gode miljø- eller etiske valg? De kan også spørre produsentene hvordan de ser på et system med godkjent miljø- eller etisk merking av produkter? Dersom det er vanskelig å få informasjon fra produsent eller importør, kan de kontakte "Aktuelle samarbeidspartnere" - listet opp ovenfor, og muligens få hjelp der.

Elevene kan også kontakte Forbrukerrådet eller miljøorganisasjoner og finne ut om det er laget miljøtester av de utvalgte produktene. Naturvernforbundet lager med jevne mellomrom handleguiden "Bra miljøvalg" med oversikt over produkter fra dagligvarehandelen.

Steg 2: Beskriv produktets bærekraftighet

La deretter elevene lage en beskrivelse av er hvor bærekraftig produkter er ved å beskrive:

 • Hvor økologisk produktet er/livssyklusen til produktet (råvarer, produksjon, salg, bruk, avfall
 • Hvor sosialt produktet er
 • Hvor økonomisk rettferdig produktet er

Gruppene presenteres deretter sine resultater for elevgruppen. Disse beskrivelsene gir grunnlag for å gi terningkast og begge deler registreres i skjemaet.

Steg 3: Gi terningkast

Når alle gruppene har presentert sine produkter, vurderer elevgruppen sammen produktenes bærekraft. Gi terningkast til hvert produkt. La også diskusjon handle om hvorvidt en av indikatorene er viktigere enn de andre.

For å vurdere den økologiske bærekraften, kan kriteriene i tabellen nedenfor brukes. Som forbruker er det ofte vanskelig å få oversikt over alle sider ved et produkt, både hva det inneholder av stoffer, og hvordan det er produsert. Testen må derfor i stor grad baseres på skjønn.

Hjelpeskjema

Produktet som er undersøkt Ja Nei Vet ikke
Er laget av nedbrytbare naturmaterialer      
Er produsert på en måte som ikke forurenser (uten bruk av sprøytemidler, kjemikalier og lignende)      
Er laget lokalt og krever ikke mye transport      
Inneholder ikke helse- og miljøskadelige stoffer (klor, PVC, tungmetaller)      
Kan repareres, gjenbrukes eller resirkuleres      
Har ikke unødvendig emballasje      

Gi terningkast fra 1 til 6, der 6 er beste karakter:

 1. Hvor økologisk bærekraftig er produktet?
 2. Hvor sosialt bærekraftig er produktet?
 3. Hvor økonomisk bærekraftig er produktet?
 4. Gi produktet en totalkarakter

Registrer resultatene i på nettet. La også elevene lage en kort, samlet vurdering av produktet, samt oppgi kildene på Internet hvor produktinformasjonen er hentet fra. Det kan være interessant å undersøke om andre skoler har gjort en analyse av noen av de samme produktene, og se hvilken vurdering og karakter de har gitt.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Velg produkt  
Produkt, nøyaktig beskrivelse, navn, produsent etc.  
Er produktet miljømerket? Ja        Nei
Har produktet annen merkeordning, f.eks. merket "rettferdig handel"?  
 
Beskriv hvor bærekraftig produktet er, ved å beskrive de ulike elementene:
-økologiske aspekter/livssyklus  


-sosiale aspekter  


-økonomiske aspekter  


Gi terningkast:
- økologisk 1      2      3      4      5      6       
- sosialt 1      2      3      4      5      6       
-økonomisk 1      2      3      4      5      6       
Samlet vurdering (terningkast) 1      2      3      4      5      6       
Samlet vurdering (beskrivelse)  


Oppgi kilder  Vis bare skjema