miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Smådyr som lever på bakken > Læreplanmål

Aktivitet:

Smådyr som lever på bakken

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Læreplanreferanser etter Kunnskapsløftet

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Den unge biologen
   • gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane
   • observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematikk
  • Biologisk mangfald
   • forklare korleis ein art blir definert, og korleis det biologiske mangfaldet blir organisert i taksonomiske system
   • forklare korleis biologisk mangfald heng saman med variasjon i habitat og nisjar i økosystema
 • Biologi 2
  • Økologi
   • samle, bestemme og klassifisere ulike organismar og knyte opplysningar om levevis og tilpassingar til eit utval av organismane

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid
   • publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy
  • Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre
   • beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk

Læreplan i samfunnsfag

 • Etter 10. årssteget
  • Geografi
   • beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet