miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Smådyr som lever på bakken > Veiledning

Aktivitet:

Smådyr som lever på bakken

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Formål

 • Bli kjent med mangfoldet av insekter og edderkoppdyr
 • Studere forandringene i insekt- edderkoppsammensetningen som følge av forandringene i økologiske forhold når skjøtselstiltak settes inn
 • Delta i registrering av edderkopper i Norge
 • Bidra med datamateriale til forskningsmiljøene og forvaltningen

Aktuelle samarbeidspartnere

Grunneiere, zoologisk forening, entomologisk forening, museer, miljøvernlederen i kommunen, Planteforsk, Universitetene våre

Utstyr

 • Glass eller plastglass med lokk
 • Tak til fallfeller (kan lages av plastlokk og noen lange spikre)
 • Spade
 • Flaske m/vann
 • Oppvaskmiddel
 • Isboks eller lignende
 • Petriskåler
 • Pinsetter
 • Pirkenåler
 • Stereolupe
 • Dramsglass
 • Merkelapper til glass
 • Blyant
 • 70% sprit
 • Liten trakt

Gjennomføring

Utsetting av fallfeller

Grav et hull i bakken som er like dypt som høyden på glasset. Sett glasset nedi hullet og pakk jord godt rundt. For å få småkryp i fella er det viktig at kanten av glasset ligger jevnt med bakkens overflate (Figur 1).

Tøm vann i glasset, ca 2 cm over bunnen. Ha i en dråpe oppvaskmiddel, dette for å ødelegge overflatehinna på vannet.

Du kan legge stein eller plank delvis over åpningen på glasset, det øker sjansen for fangst, og hindrer at fella fylles med regnvann. Det beste er å lage et lokk til å ha over fallfella. Dette kan f.eks. lages ved å tre noen lange spikre gjennom et plastlokk og videre ned i bakken slik at lokket står et par centimetre over fallfella (Figur 1). Lokk til rømmebegre, leverposteipakker, margarinpakker eller lignende fungerer fint til dette formålet.
Figur 1
Fallfelle med tak

Dere vil få større fangst hvis hvis dere setter ut flere feller og plasserer dem i ulike områder, gjerne i serier med noen meters mellomrom (Figur 2).

Figur 2
Fallfeller nedgravd i jorda

Etter at fella/(-ene) har stått et døgns tid, graves den opp. Husk å sette på lokket dersom du skal frakte fella til skolen. Fyll igjen hullet hvor fallfella stod.

Undersøke smådyrene

 • Tøm innholdet fra fallfella i isboksen.
 • Plukk fram alle småkrypene, og legg dem på en petriskål. For å finne småkryp bruker du pirkenåla og "roter" forsiktig nedi boksen. For å ta opp småkryp kan du bruke pirkenåla eller en pinsett. Vær forsiktig så dere ikke ødelegger småkrypene.
 • Bruk bestemmelsesnøkkel og gruppér småkrypene så langt dere kan. Forslag til gruppering.

Oppbevaring av dyra

 • Start med å skrive på merkelapper til hvert av glassene.
 • Hvert glass må merkes med funnsted, dato/år og forslag til hvilken gruppe dere har bestemt småkrypene til.
 • Skriv med blyant på merkelappen. Blyantskrift forsvinner ikke selv om det skulle bli tilsølt med vann.
 • De ulike gruppene småkryp skal legges i hvert sitt glass; f.eks et med edderkopper, et med vevkjerringer, et med løpebiller, et med kortvingebiller og et med andre insekter.
 • Edderkopper fra alle fallfellene som er samlet inn samme dag, legges i samme dramsglass. Gjør det samme for de andre gruppene.
 • Når småkrypene er sortert og lagt ned i dramsglassene fyller lærer 70% sprit på glassene. Spriten må dekke dyrene, ellers tørker de ut.

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Fyll ut ett skjema for hver innsamlingsdag.


Registrering av smådyr
Enkel grupperingAntall
Snegl 
Sommerfugler 
Insekt 
Edderkoppdyr 
Skrukketroll 
Skolopendere 
Tusenbein 

Registrering av smådyr
Avansert grupperingAntall
Snegl 
Skrukketroll 
Edderkopper 
Mosskorpioner 
Vevkjerringer 
Skolopendere 
Tusenbein 
Spretthaler 
Saksedyr 
Biller 
Løpebiller 
Kortvinger 
Smellere 
Snutebiller 
Tovinger 
Sommerfugler 
Maur 
Nebbmunner 
Teger 
Plantesugere 


Hvor ble fallfellene satt ut?
  Løvskog   Hei   Hage/park
  Barskog   Engsmark   Annet (beskriv type under)
 Kommentarer:
 Vis bare skjema