miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Meitemark > Veiledning

Meitemark

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Utstyr

 • Spade
 • Bokser til innsamling av meitemark, husk små hull i lokket
 • Plastduk til å ha jord på når en sorterer ut mark
 • Fotoapparat

Gjennomføring

Undersøk meitemark i jorda på forskjellige steder i skolens nærmiljø. Ta med meitemarkene tilbake til skolen og prøv å finne ut hvilke arter dere har funnet. Hvilke arter dere finner vil variere om dere tar prøver i løvskog, barskog, beitemark, grasmark, hagejord eller i komposthaugen.

Feltarbeid

 • Legg ut en plastduk til jorda dere skal grave opp.
 • Grav ut jordklumper og legg de på plastduken. Grav ned til 20-25 cm dybde. Ta gjerne jordtemperaturen og samle en jordprøve for pH-måling, om dere har utstyr til det (valgfritt).
 • Sorter ut meitemarkene og legg de i en boks sammen med litt jord og planterester.
 • Merk alle boksene med funnsted og dato.
 • Fyll igjen hullet dere har laget i bakken før dere går tilbake til skolen.
 • Om dere ikke har tid umiddelbart til å studere meitemarkene, kan dere lagre meitemarkboksene i kjøleskap opp til et par uker.

Undersøkelser som gjøres på skolen

 1. Undersøk meitemarkene. Tell opp antall mark; hvor mange voksne mark (med belte) er der, og hvor mange unge (uten belte)? Unge mark kan være vanskelige å sortere til art, men undersøk farge, størrelse og bevegelse til de voksne meitemarkene og prøv å bestem hvilke arter de tilhører. Bruk oversikten over kjennetegn på ulike meitemarker.
 2. Ta bilder av artene og legg de inn i databasen sammen med registreringene. Alle funn blir kontrollert av eksperter i etterkant, så det er viktig at bilder blir lagt inn.
  • Plasser en mynt eller linjal sammen marken for å illustrere størrelse.
  • Ta bilder mot en grå eller mørk bakgrunn. Sjekk at markens farger blir tydelig på bildene.
  • Prøv å ta nærbilder av karakterene som avslører hvilken art det er (sett kamera på makrofunksjon om det finnes).
 3. Slipp meitemarkene ut igjen på en egnet plass når dere er ferdige med å undersøke dem.

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.


Jordtype
 Løvskog  Beitemark  Hage/park
 Barskog  Dyrka mark  Kompost
Annen jord:
 


Hvor mange voksne meitemarker (med belte) fant dere?  
Hvor mange unge meitemarker (uten belte) fant dere? 

Voksne meitemarker som er artsbestemt
Artsnavn Antall
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kommentarer til funn:
 
Hva var pH i jorden?  
Hva var jordtemperaturen? oC

Vis bare skjema