miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Meitemark > Bakgrunnsstoff

Meitemark

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Bestemmelsesnøkkel for meitemark
Bestemmelsesnøkkel for de vanligste meitemarkartene i Norge.

Kjennetegn på norske meitemarkarter
Det er funnet 19 forskjellige arter meitemark i Norge. Noen er svært vanlige og finnes over hele landet, mens andre bare er funnet noen få steder.

Meitemarkens levesett og rolle i naturen
I denne artikkelen finner du litt ymse informasjon om meitemark.

Systematisk artstre
Artstreet med systematisk plassering, artsbeskrivelser og bilder.

Utbredelseskart for meitemark
Her finner dere en liste over de 11 mer vanlige artene man kan regne med å støte på i Norge med pekere til kart over utbredelsesområdet deres. Merk at det ikke er så mange områder i Norge hvor utbredelsen er undersøkt så artene vil ha en større utbredelse enn det som framgår av utbredelseskartene.

Artikler

Reidun Pommeresche, Sissel Hansen og Anne-Kristin Løes:
Artsbestemmelse av meitemark
I Norge er det funnet 19 arter meitemark. Av disse er 5-7 vanlige i dyrka jord. Ved hjelp av denne nøkkelen kan du artsbestemme voksne levende individer av de 5 vanligste artene i dyrka jord og kompost. Størrelse og farge på dyret er viktig, andre kjennetegn er funnsted og hvordan marken beveger seg.

Reidun Pommeresche, Sissel Hansen, Anne-Kristin Løes og Tore Sveistrup:
Meitemark og jordforbedring
En interessant artikkel fra Bioforsk om meitemarkens økologi, levesett og betydning for jordas kvalitet som dyrkingsmedium.

Lenker

NRK Super: Tord ser på meitemark
Tord har vært ute og funnet mange meitemark, og her får vi bli med inn i garasjen hans og studere dem på nært hold.

Litteratur

Grimeland, G., Haraldsen, T.K. & Oxaal, U.: Meitemarken, magneten og mangfoldet.
Landbruksforlaget, 1997.

Haraldsen, T.K.: Meitemark i Nord-Norge.
Norden 6/94: 24-25, 1994.

Haraldsen, T.K.: Fiskeagn og jordforbedrer.
Jakt & Fiske 4/99: 72-74, 1999.

Stöp-Bowitz, C.: A contribution to our knowledge of the systematics and zoogeography of Norwegian Earthworms (Annelida Oligochaeta: Lumbricidae).
Nytt Magasin for Zoologi 17: 169-280, 1969.

Haraldsen, T.K. & F. Engelstad: First time observations of the earthworm species Octolasion cyaneum (Savigny) and Aporrectodea rosea (Savigny) (Oligichatea: Lumbricidae) in Northern Norway.
Fauna norvegica Ser. A 15: 45-46, 1994.

Haraldsen, T.K., M.A. Larsen & K. Myhr: Effects of cattle slurry on the earthworm population in a silty clay loam soil in central Norway.
Norwegian Journal of Agricultural Sciences 8: 231- 241, 1994.

Haraldsen, T.K., T.E. Sveistrup & F. Engelstad: Jordegenskaper og meitemark i leirjord ved omlegging til økologiske dyrkingssystemer i Norge.
Norsk landbruksforsking Supplement No. 17. 42 s, 1994.