miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Følg et tre gjennom årstidene > Veiledning

Følg et tre gjennom årstidene

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

  • Bli kjent med trær og deres års- og livssykluser
  • Få mer kunnskap om trærs rolle i forhold til annet liv i området

Aktuelle samarbeidspartnere

Skogbrukssjef og miljøvernleder i kommunen, Norsk Botanisk Forening

Utstyr

  • Notatblokk
  • Kalender
  • Flora
  • Fotokamera
  • Syl

Bakgrunn

Det fagområdet som studerer tidspunktet og rekkefølgen av sesongmessige hendelser i livet til planter og dyr kalles fenologi. Slike sykluser styres typisk av klimaet. Hvert år går trær gjennom en syklus som innbefatter vekst, produksjon av nytt løvverk, setting av blomster i reprodusjonsøyemed, pollinering av blomster og spredning av frø. Mer om trærs reproduksjon finner du her. Når vinteren nærmer seg, trekker de tilbake næringsstoffer fra bladene og feller løvverket. De biologiske prosessene stopper opp i trærne om vinteren, og starter igjen om våren når temperaturen øker over en viss terskel og lyslengden på dagene blir lengre. Det er, som dere nok vet, forskjeller i klimaet sør og nord i landet. Våren kommer tidligere og vinteren setter inn seinere i Sør-Norge enn i Nord-Norge. Dette fører til at trærne har en lengre vekstsesong i Sør-Norge enn i Nord-Norge. Siden ulike arter trær har ulike krav til klima og lengde på vekstsesong, finner vi at artssammensetningen av trær varierer avhengig av hvor vi er i landet, med bare noen hardføre arter lengst nord. Denne aktiviteten fokuserer på når på året ulike trær starter de ulike stegene i årssyklusen i forhold til hvor i landet trærne står.


Vet du hvorfor det bare er om våren du kan lage seljefløyte?

Når den første sevja stiger, dannes det et nytt cellelag mellom barken og veden som virker som forsyningskanaler for vann og næringstoffer. Når cellene er ferske, er celleveggene svake og lette å knuse, slik at celleinnholdet virker som "smurning" mellom barken og veden. Ettersom sommeren og høsten skrider fram, forsterkes celleveggene slik at barken ikke lenger slipper så lett. Til vinteren er celleveggene fullstendig forvedet.


Vet du hvordan årringer oppstår?

Trært vokser i bredden ved å produsere celler i sonen mellom barken og veden. Om sommeren når det er varmt i været vokser treet fort, og cellene blir store med forholdsvis tynne cellevegger (vårved). Når temperaturen synker vokser treet saktere, og cellene blir mindre med sterkere cellevegg (høstved). Om vinteren stopper veksten helt. Vårveden er lysere på farge enn høstveden, og dette viser igjen som årringer. Hvis du sager ned et tre kan du finne alderen på treet ved å telle disse årringene.

Gjennomføring

Velg dere ut et løvtre blant artene som er listet i tabellen under. Følg dette treet gjennom årstidene.

Oversikt over vanlige norske løvtrær
Selje Osp Bjørk Alm
Gråor Ask Hengebjørk Lind
Svartor Hassel Rogn Hegg
Bøk Hestekastanje Eik Lønn


  • Bruk en syl eller lignende for å se om sevja har begynt å stige om våren. Lage et lite hull i barken og se om det etter en stund fylles med sevje. Unngå å lage et for stort kutt i barken, ettersom dette da vil ta lang tid å leges.

  • Registrér datoene for når ulike begivenheter i treets årssyklus starter (se figuren nederst på siden). Noter datoene for (1) den første sevja, (2) den første knoppspretten, (3) at alt løvet er fullt utfoldet, (4) de første blomstene (NB vær obs på at noen trær, som f.eks. hassel, blomstrer på bar kvist før løvet er kommet), (5) at de første frøene er dannet, (6) de første tegnene til at frøene begynner å spres, (7) at de første bladene begynner å gulne, (8) at løvet starter å falle av og (9) at treet har mistet de siste bladene.

  • Lag fotoserie av treet gjennom året og legg inn bildene som en billedserie på albumsidene til Nettverk for miljølære. Ta gjerne en serie med et nærbildemotiv (for eksempel en eller flere greiner med knopper/blader/blomster/frukt) og en serie der avstanden til treet er så lang at dere får inn hele treet. Merk av plassen dere står når dere tar bilde, og fotografér treet fra samme avstand og vinkel hver gang dere tar et nytt bilde. Ved å bruke det samme utsnittet til ulike tider på året, vil dette bli en flott billedserie der årstidsvariasjonene kommer tydelig fram!


Treets årssyklus

 


Denne figuren viser omtrent når på året ulike begivenheter finner sted. Registrér datoene for starten på hvert av de angitte stadiene.

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.

Førstegangs observasjon av... Dato
(1)...sevje under barken  
(2)...knoppsprett  
(3)...at løvverket er fullt utfoldet  
(4)...blomster på treet  
(5)...frø på treet  
(6)...spor etter spredning av frø  
(7)...at løv begynner å gulne/endre farge  
(8)...løv som felles  
(9)...at løvfellingen er ferdig, treet er bart  

Vis bare skjema