miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Naturområder > Undersøkelser av jord og berggrunn > Bakgrunnsstoff

Undersøkelser av jord og berggrunn

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Berggrunn og plantevekst
Berggrunnen er viktig ved å forsyne plantene med næringsstoffer. Det meste av de løse jordlagene (alle mineraljordartene) er oppstått ved oppsmuldring av berggrunnen, og i jorda er det et stort lager av næringsstoffer som både ville og dyrka planter drar nytte av.

Jord og jordegenskaper
Kornstørrelse betyr mye for jordas egenskaper og for hvor egnet jorda er som plantevekstmedium. Høgt innhold av fin sand og silt gir jorda stor evne til kapillær ledning av vann, mens jord som består av mye grus med stein og grov sand, vil bare kunne holde på litt vann.