miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Fotoherbarium > Veiledning

Aktivitet:

Fotoherbarium

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Formål

  • Bidra til å bygge opp et skoleherbarium
  • Bidra til å dokumentere kommunens biologiske mangfold

Aktuelle samarbeidspartnere

Kommunen, biblioteket, botanisk forening, naturvitenskapelige museer, forskningsmiljøene

Utstyr

Fotoutstyr, flora.

Gjennomføring

Velg et område i nærheten av skolen, eller etter avtale med kommunen. Gjør alltid avtaler med grunneier før dere setter i gang i et område. Undersøk også med den lokale botaniske foreningen om de er i gang med et "lokalfloraprosjekt", og om skolen kan være bidragsyter i dette arbeidet. Siden forskjellige planter står i blomst til forskjellig tid vil det være en fordel å planlegge fotografering både tidlig og seint på sommeren (juni og august). Ta bilde både av hele planten og blomsten mer detaljert.

Dokumentasjon av funnsted
For å dokumentere funnstedet til planten er det viktig å få med en del opplysninger som presenteres sammen med bildet av planten. For sjeldne planter er det dessuten viktig at funnstedet beskrives mer detaljert slik at de senere kan finnes igjen (for eksempel: på nordsida av brua over Tjønnbekken, ca 100 moh, like ved de store steinene i utmarka). Det er også viktig å få registrert planter dere ikke kjenner navnet på. Ta kontakt med nærmeste naturvitenskapelige museum for å undersøke om de kan hjelpe til med artsbestemmingen (se adresselisten nedenfor). Dere finner dessuten bilder av planter under disse internettadressene:

http://linnaeus.nrm.se/flora

http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/nettflora

Presentasjon
Lag et arkiv av plantebildene. Bildene kan for eksempel limes på pappark, med opplysningene ved siden av. Digitale bilder bør i tillegg brennes over på cd for oppbevaring. Husk alltid at opplysningene ovenfor må følge den enkelte plante hvis dette skal ha noen verdi for framtida. Sorter plantene for eksempel etter alfabetet, plantefamilien den tilhører eller blomsterfargen.

Lag en presentasjon med bilder og tekst som består av et lite utvalg (for eksempel 5-10 planter) av de plantene dere har i fotoherbariet. Dette kan legges ut på internett under "Nettverk for miljølære".

Adresser til naturvitenskapelige museer som har herbariesamlinger:
Østlandet
Botanisk Museum, Postboks 1172, Blindern, 0318 OSLO
Vestlandet
Bergen Museum, botanisk avdeling. Botanisk institutt, realfagsbygget, Allegt. 41, 5007 BERGEN
Midt-Norge:
Vitenskapsmuseet, NTNU, 7491 TRONDHEIM, tlf. 73592260
Troms-Finnmark:
Tromsø Museum, 9037 TROMSØ, tlf. 77644982