Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Samfundets skole Egersund
Observatører:Stian Korsmo
Område:Samfundets skole Egersund (Eigersund, Rogaland)
Dato:01.10.2019
Registrert:03.10.2019
Aktivitet:Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten

Om observasjonene

Vegetasjonstypar i bølgeslagssona:Ingen vegetasjon

Funn


Art:Albusnegl (Patella)
Merknad:Levande individ


Art:Beinfisk (Actinopterygii)
Merknad:Levande individ


Art:Blåskjell (Mytilus edulis)
Merknad:Levande individ


Art:Blåskjell (Mytilus edulis)
Merknad:Døde individ


Art:Blæretang (Fucus vesiculosus)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Brunalgar (Phaeophyta)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Fjæremark (Arenicola marina)
Merknad:Levande individ


Art:Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Grønnalger (Chlorophyta)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Grønnalger (Chlorophyta)
Merknad:0-2 kvadratmeter


Art:Purpursnegl (Nucella lapillus)
Merknad:Levande individ


Art:Rødalger (Rhodophyta)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Sagtang (Fucus serratus)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Sjøstjerner (Asteroidea)
Merknad:Levande individ


Art:Strandsnegler (Littorina)
Merknad:Levande individ


Art:Strandsnegler (Littorina)
Merknad:Døde individ


Art:Tare (Laminaria)
Merknad:Fastsitjande individ