Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:kristine brevik
Observatører:kristine brevik
Område:Store Fagervika (Hammerfest, Finnmark)
Dato:10.08.2015
Registrert:30.06.2019
Aktivitet:Smådyr i fjøra

Om observasjonene

Er det ein eller få artar som finst i særleg store mengder ?:Kun funnet en gang.
Er det lokale tilhøve de meinar påverkar smådyra i det området de har undersøkt?:Lakseoppdrett i området.

Funn


Art:Pigghuder (Echinodermata)
Funne levande individ ?:vanleg
Botntype (veksesubstrat)?:blautbotn


Art:Sandsjømus (Echinocardium cordatum)
Funne levande individ ?:sjeldan
Botntype (veksesubstrat)?:blautbotn