miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Avfall og gjenvinning > Aksjon søppelrydding > Veiledning

Aktivitet:

Aksjon søppelrydding

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Formål

 • Bidra til et rent og trivelig nærmiljø
 • Bevisstgjøre elevene på forsøpling av nærmiljøet
 • Få innsikt i avfall som ressurs og hvordan avfall kan kildesorteres og gjenvinnes

Mulige samarbeidspartnere lokalt:

 • Det kommunale (eller interkommunale renovasjonsselskapet)
  • Disse har ofte egne opplegg for skoleklasser med besøk på miljøstasjoner, fyllinger osv. En del av selskapene har også liggende alt materiell til LOOPs skoleprosjekt: "LOOP miljøskole".
 • Park- og idrettsetaten i kommune
 • Friluftsrådet i deres distrikt
 • Skjærgårdstjenesten (kystkommunene)
 • Lokale bedrifter som driver gjenvinning av avfall
 • Kommunale aksjoner og kampanjer mot forsøpling
  • En del kommuner har lokale kampanjer mot forsøpling med plakater, egne symboler som f.eks. Rusken, utdeling av utstyr, ferdige aktivitetsopplegg osv.

Bakgrunn:

Forsøpling dreier seg om det avfallet som ikke finner veien til en gjenvinningscontainer, miljøstasjon eller søppelbøtte - men blir liggende og slenge på fortau, parkeringsplasser, strender, langs vann og stier i skogen, rundt skolegården osv.

  Forsøpling medfører mange ulemper:
 • Visuell forsøpling (Det ser stygt ut) av fellesarealer i by og mark, av utfluktsområder, turistattraksjoner osv.
 • Hygieneproblemer (rotter, mus, fugler) på grunn av matrester som blir liggende
 • Sløsing med ressurser fordi avfallet ikke går til gjenvinning.
 • Redusert trivsel og naturglede for både fastboende og turister.
 • Kommuner, offentlige virksomheter og private bedrifter må bruke store pengesummer på opprydding; penger som kunne vært brukt til andre viktige oppgaver.
Det finnes ikke noe tall på hvor mye avfall som ender opp som forsøpling av fellesområdene våre, men det antas at vi i hvert fall bruker 400-500 millioner kroner på å rydde opp etter folk. MMI fikk i oppdrag å undersøke folks holdninger til forsøpling (du finner rapporten i veiledningen til aktiviteten "Hva mener folk om forsøpling?"). Som også MMI-undersøkelsen gir inntrykk av så opplever mange at forsøplingen øker. At forsøplingen øker, er kanskje ikke så overraskende når vi vet følgende:
 • Vi tilbringer mer tid på farten, utenfor rekkevidde av gode avfallsordninger som vi har i hjemmet eller på jobb.
 • Reising er ofte forbundet med spising av alle slags måltider; alt fra kjappe sjokolader og pølser til yoghurt, kebab og hamburgere.
 • Næringslivet satser hardt på å nå ut til oss som er på farten med nye vaner og nye måltider.
 • Det meste vi kjøper og spiser, har rikelig med emballasje.
I 2004 kastet hver innbygger i Norge gjennomsnittlig 418 kilo husholdningsavfall. Dette blir over ett kilo per dag på hver av oss, eller nesten 1,7 tonn for en familie på fire i løpet av et år!

Gjennomføring

Aktivitetsopplegget har 4 etapper, der ryddedugnad er første etappe. De fire neste etappene gjør at skolene kan bruke ryddedugnadene som et godt hjelpemiddel i opplæringen om avfall, kildesortering og gjenvinning:

 1. Rydde
 2. Diskutere
 3. Informere
 4. Rapportere
Skolene velger selv hvor mye av opplegget de vil bruke.

1. Rydde
Mange skoler har allerede gode tradisjoner for gjennomføring av ryddedugnader, ofte i samarbeid med andre lokale aktører som f.eks. avfallsselskapet.

Ta gjerne en briefing innendørs før ryddedugnaden, der en får med elevene på å tenke høyt rundt:

 • Hva er forsøpling (til forskjell fra forsvarlig avfallsbehandling)?
 • Hvilke ting er det som blir kastet mest? Hva tror vi at vi vil finne når vi nå skal ut og rydde?
 • Hvordan er det med forsøpling på skolen? Inne? I skolegården? I området rundt skolen?

Tegn et stort kart over området dere skal rydde og bruk dette til å organisere aksjonen:

 • Del elevene inn i patruljer/lag (finn gjerne på navn på lagene og annet som skaper litt identitet)
 • Fordel områdene som hvert av lagene skal ha ansvar for
 • Gjennomgå hvordan en rydder (hva en skal se etter, forsiktighet med skadelig avfall, f.eks. glass, rustent metall, bilbatterier, sprøytespisser)
 • Gjennomgå og forklar hvordan dere skal samle sammen alt avfallet til slutt, måle og veie og skrive rapport
 • Skal dere gjennomføre noen informasjonsaktiviteter samtidig (se Informere-kapittel under)? I så fall bør det snakkes om hvordan, hvem og hvorfor.

Sett tidsramme for dugnaden og sett i gang

 • Dokumenter planleggingen og gjennomføringen med foto
 • Skann kartet, og registrer det sammen med søppeldata

2. Diskutere
Hva har vi funnet? Etter dugnaden møter alle ryddelagene på avtalt tid og sted Avfallet veies og en foretar øvrige registreringer som trengs til å fylle ut rapportskjemaet.
Resultatet gjennomgås sammen med alle. Legg gjerne noen poser avfall utover plast eller avispapir på gulvet - men her må en vurdere lukt og hygiene fra tilfelle til tilfelle!

 • Hva har vi funnet? Hva kastes det mest av? Hvorfor?
 • Hvor er avfallet kjøpt? Hvem tror vi har kastet avfallet?
 • Hva er årsakene til at folk kaster fra seg på denne måten?
 • Hvordan er det med våre egne kastevaner? På skolen? Utenom skolegården og skoledagen?

Sortering av avfallet:
I den grad ikke avfallet er spesielt grisete pga regn, jord, olje, matrester e.l., kan en også forsøke om det lar seg gjøre å kildesortere noe av avfallet:

 • Hvor mye går det an å sortere ut og levere til gjenvinning? Finn vekten på det som sorteres ut og leveres til gjenvinning. Evt prøv å anslå hvor mye som kunne vært kildesortert (om det hadde blitt lagt på riktig sted opprinnelig).
 • Sørg for at det utsorterte avfallet blir levert til kommunens innsamlingsordninger, evt i forbindelse med et besøk på gjenbruksstasjon e.l.

3. Informere
I forbindelse med ryddedugnaden oppfordres skolene til å drive informasjon og holdningspåvirkning i lokalsamfunnet. Her er noen muligheter:

Henge opp plakater og klistremerker:
Hold Norge rent-kampanjen tilbyr gratis plakater og klistremerker som kan brukes til å fortelle at vi ikke må forsøple:

  Klistremerker til søppelkasser, containere o.l (diameter 10 cm):
 • Hold Norge rent - Takk for at du bidrar! (bokmål)
 • Hald Noreg reint - Takk for at du gjer ditt! (nynorsk)
  Klistremerker til plakattavler, inngangsdører, vinduer o.l.(diameter 10 cm):
 • Hold Norge rent - Vi er med! (bokmål)
 • Hald Noreg reint - Vi er med! (nynorsk)
  Tre ulike plakater i A3 med budskapet: "Tenk om naturen oppførte seg mot oss, som vi gjør mot den. Bruk søppelkassa":
 • Motiv: Elg i leilighet
 • Motiv: Måker i seng
 • Motiv: Bever i bil
NB NB NB: Plakater og klistremerker må henges opp med omtanke, slik at de ikke blir til forsøpling eller ødelegger andres eiendom.

Reportasje i lokalavis eller lokalradio.
Gå til lokalavisa med resultatet av ryddeaksjonen og fortell hva dere fant - og med en utfordring fra elevene om at alle bidrar til å kaste mindre søppel. Ta gjerne bilder underveis i aksjonen; det gjør det enklere å få noe på trykk. Mange familier har etter hvert fått digitale kamera.

Kontakte kiosker, gatekjøkken o.l.
Har dere funnet ut at mye av forsøplingen kommer fra spesielle kilder; et gatekjøkken, en kiosk eller en butikk i nærheten? I så fall går det an å ta kontakt med disse og fortelle hva dere har funnet og spørre hva de kan gjøre for at det skal bli mindre forsøpling.

Spre brosjyren "Nå har vi ryddet".
Fra nettstedet til Hold Norge rent kan dere hente ut original til brosjyren "Nå har vi ryddet". Originalen kan redigeres slik at dere kan legge inn skolens navn, opplysninger om hvor dere har ryddet m.m. Brosjyren kan siden skrives ut fra en vanlig printer i det antall dere måtte trenge. Brosjyren kan deles ut:

 • til alle elever som tar den med hjem.
 • til folk flest utenfor skolen, enten det er på et kjøpesenter, ved en bussholdeplass, langs en hovedgate e.l.
Bestillingsside for nevnt materiale

4. Registrere
Innsamlet mengde avfall og resirkulerbar del registreres via internett. Last gjerne opp foto av arbeidet også. Velg lenken "Legg inn data" i menyen i høyre marg.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Dato for ryddeaksjon
Klasse
Antall elever som deltok
Innsamlet mengde avfall under ryddeaksjonen (kilo).
Mengde avfall vi klarte å sortere ut og levere til gjenvinning (kilo).

Vis bare skjema