miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Friluftsliv og naturopplevelser > Inviter til naturvandring > Veiledning

Inviter til naturvandring

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

  • Bli kjent med natur i nærmiljø
  • Formidle naturfaglig og økologisk kunnskap til andre

Aktuelle samarbeidspartnere

Lokale naturfaglige foreninger

Gjennomføring

En naturvandring er en guidet tur der informasjon og aktiviteter skjer undervegs. Gjennom vandringen kan deltakerne bli mer oppmerksomme på hva som finnes av natur i nærmiljøet sitt.

Ved planlegging av turen er det viktig å tenke på:

  • Hvor skal turen gå, og hvor lang skal den være?
  • Hvilke temaer skal tas opp: geologi, dyreliv, planteliv?
  • Når skal turen arrangeres: i skoletida, på ettermiddagen, som søndagstur?
  • Hvem skal inviteres: elever, foreldre, en barnehage eller en pensjonistforening?
  • Hva trengs av utstyr på turen?
  • Hvem tar ansvar for hva?

Velg tema og område for vandringen

En naturvandring i by- eller tettstedmiljø kan ta for seg ulike trekk ved naturen på stedet, eller man kan velge et avgrenset tema, for eksempel en vårblomstvandring eller en rompetrollsafari. Tema må velges både ut fra årstid, klassens interessefelt og hva som finnes av lokaliteter i nærheten av skolen. Trekk gjerne fram det som enten er spesielt eller ganske typisk for stedet dere bor. Har skolen laget en natursti, kan den være utgangspunkt for naturvandringen. Ellers kan vandringsruta gå gjennom parker, grøntdrag, gater, torg og boligfelt. Finn et område som egner seg til det temaet som er valgt for turen, og diskuter valg av traseer og stoppesteder. Skal oppmøte skje på skolen eller et annet sted?

Det gjelder å planlegge godt. Gå opp ruta på forhånd og beregn hvor mye tid som skal brukes på hvert stoppested. Ideelt sett bør en naturvandring ikke vare lenger enn to timer. Legg gjerne inn en enkel servering undervegs eller som avslutning på turen. Tegn inn vandringsruta på et kart og del det ut til deltakerne ved starten av turen.

Lag program

Naturvandringen kan organiseres på mange måter. Ett alternativ er å ha en rute med fire-fem stoppesteder undervegs der man legger inn informasjon og/eller praktiske aktiviteter. Mindre elevgrupper kan ha ansvar for hver sin post og for å lede gruppa av turdeltakere fram til neste stopp. Velg om klassen selv skal stå for all informasjon på turen, eller om dere skal invitere med en "naturekspert", for eksempel en botaniker, zoolog, ornitolog eller geolog. Elevenes egne arbeider (for eksempel fakta-ark, se nedenfor) bør i tilfelle supplere den profesjonelle hjelpen.

Lag faktaark

Til de ulike stoppestedene på naturvandringen kan det lages faktaark med informasjon som deles ut til deltakerne. Faktaarkene kan inneholde utfyllende opp lysninger om emnet som tas opp, og bestå av tekst og tegninger eller bilder. Faktaarkene bør ikke være på mer enn en side. Aktuelle opplysninger kan være beskrivelse av arter og deres leveområder, miljøtrusler og tiltak som kan gjøres for å bedre miljøet.