Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
49%(1034)
Siste månad
18%(366)
Siste året
7%(152)
Aldri
7%(138)
Hugsar ikkje
19%(401)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
46%(966)
Som før
32%(673)
Mindre enn før
11%(233)
Veit ikkje
10%(219)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(125)
Ein gong i blant
13%(272)
Sjeldan
27%(574)
Aldri
51%(1067)
Hugsar ikkje
3%(53)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
21%(369)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(38)
Gidda ikkje bere det med meg
13%(230)
Det rotnar eller blir brote ned
24%(428)
Søppeldunken var full
8%(139)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
32%(554)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(228)
En gong i blant
31%(644)
Sjeldan
24%(509)
Aldri
29%(600)
Hugsar ikkje
5%(110)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
15%(306)
Ein gong i blant
38%(796)
Sjeldan
20%(416)
Aldri
25%(517)
Hugsar ikkje
3%(56)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
49%(1029)
Nei
44%(924)
Hugsar ikkje
7%(138)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
62%(1293)
Litt einig
21%(433)
Ganske ueinig
4%(93)
Helt ueinig
5%(115)
Veit ikkje
8%(157)