Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
50%(1060)
Siste månad
18%(373)
Siste året
7%(153)
Aldri
6%(138)
Hugsar ikkje
19%(403)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
46%(987)
Som før
32%(680)
Mindre enn før
11%(240)
Veit ikkje
10%(220)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(125)
Ein gong i blant
13%(274)
Sjeldan
27%(580)
Aldri
51%(1094)
Hugsar ikkje
3%(54)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
21%(372)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(38)
Gidda ikkje bere det med meg
13%(231)
Det rotnar eller blir brote ned
25%(440)
Søppeldunken var full
8%(139)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
31%(555)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(230)
En gong i blant
31%(664)
Sjeldan
24%(513)
Aldri
29%(609)
Hugsar ikkje
5%(111)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
15%(312)
Ein gong i blant
38%(816)
Sjeldan
20%(421)
Aldri
24%(521)
Hugsar ikkje
3%(57)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
49%(1048)
Nei
44%(939)
Hugsar ikkje
7%(140)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
62%(1324)
Litt einig
20%(435)
Ganske ueinig
4%(93)
Helt ueinig
5%(116)
Veit ikkje
7%(159)