Hopp til hovedinnhold

Undervisning om forsøpling

Før spørreundersøkelsen bør klassen vere orientert og motivert for å arbeide med problematikken. Det kan vere fint å innleie med ein aktivitet: Litt «nærmiljarkeologi» vil fortelle oss kva vi finn etter ein tur i skuleområdet, ned til stranda, langs vegen, i sentrum eller kvar vi vil legge vårt innleiande feltarbeid.

Ut frå funna kan vi gjere oss tankar om kven som har vore på ferde: Har vi funne hurtigmatinnpakning i passe køyretid frå bensinstasjonen eller kebabsjappa, er teorien nærliggande. Bilvrak og attgløymde anleggsmaskinar er gjerne kjende «skulpturar». Tomflaskar dukkar opp overalt, og i fjæra ligg plasten og duppar.

Etter eigenaktivitet og merksemd på kva temaet gjeld, kan vi drive kjeldestudier. Nettstadene i lista under gir mykje godt talmateriale om avfall – vi nærmar oss 500 kilo per person kvart år. Samanstilling og presentasjon av talmaterialet kan vere gode kjeldestudier for elevane. For eksempel ein tabell som vise kva vi kaster, kor mykje – og kva desse avfallstypane blir brukte til.

Eit døme: Gjenvinning av glassemballasje

Glassemballasje blir til nytt glass, men også til isolasjon (steinull), glassbetong og skumglass. Skumglass er ukjent for dei fleste, det blir brukt til underlag for veg og jernbane der grunntilhøva er dårlege (kjelde: Loop og Syklus)

Bruk av avfall

Bruk av avfall kan også tyde brenning, og utnytting av varmen til energiproduksjon. Oversynet nedenfor, frå SSB viser at deponering og brenning går nedover, medan sortering går opp. Glass og metall, som vi undersøkte, blir berre brukt til gjenvinning. Trevirke er ein stor del av avfalsmengda og kanskje stiller det seg annleis med det?

Meir informasjon

Gode nettsider om avfall, forurensning og forsøpling er LoopMiljøstatusMiljødirektoratet og SSB.