Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
49%(993)
Siste månad
17%(349)
Siste året
7%(150)
Aldri
7%(137)
Hugsar ikkje
19%(394)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
47%(942)
Som før
32%(651)
Mindre enn før
11%(221)
Veit ikkje
10%(209)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(125)
Ein gong i blant
13%(271)
Sjeldan
28%(567)
Aldri
50%(1009)
Hugsar ikkje
3%(51)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
21%(366)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(37)
Gidda ikkje bere det med meg
13%(230)
Det rotnar eller blir brote ned
24%(420)
Søppeldunken var full
7%(129)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
32%(549)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(220)
En gong i blant
31%(622)
Sjeldan
24%(486)
Aldri
29%(590)
Hugsar ikkje
5%(105)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
14%(287)
Ein gong i blant
38%(766)
Sjeldan
20%(406)
Aldri
25%(512)
Hugsar ikkje
3%(52)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
50%(1012)
Nei
44%(884)
Hugsar ikkje
6%(127)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
61%(1239)
Litt einig
21%(431)
Ganske ueinig
4%(91)
Helt ueinig
6%(114)
Veit ikkje
7%(148)