Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
49%(961)
Siste månad
17%(333)
Siste året
7%(144)
Aldri
7%(134)
Hugsar ikkje
20%(387)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
47%(916)
Som før
32%(633)
Mindre enn før
10%(204)
Veit ikkje
11%(206)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(118)
Ein gong i blant
13%(262)
Sjeldan
28%(545)
Aldri
50%(984)
Hugsar ikkje
3%(50)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
21%(350)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(37)
Gidda ikkje bere det med meg
13%(215)
Det rotnar eller blir brote ned
24%(400)
Søppeldunken var full
8%(127)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
32%(543)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(211)
En gong i blant
31%(608)
Sjeldan
24%(473)
Aldri
29%(562)
Hugsar ikkje
5%(105)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
14%(274)
Ein gong i blant
38%(752)
Sjeldan
20%(392)
Aldri
25%(489)
Hugsar ikkje
3%(52)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
51%(991)
Nei
43%(841)
Hugsar ikkje
6%(127)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
62%(1211)
Litt einig
21%(406)
Ganske ueinig
5%(89)
Helt ueinig
6%(109)
Veit ikkje
7%(144)