Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
49%(989)
Siste månad
17%(346)
Siste året
7%(150)
Aldri
7%(137)
Hugsar ikkje
19%(391)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
47%(939)
Som før
32%(650)
Mindre enn før
11%(218)
Veit ikkje
10%(206)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(125)
Ein gong i blant
13%(271)
Sjeldan
28%(563)
Aldri
50%(1003)
Hugsar ikkje
3%(51)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
21%(366)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(37)
Gidda ikkje bere det med meg
13%(228)
Det rotnar eller blir brote ned
24%(419)
Søppeldunken var full
7%(129)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
32%(547)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(218)
En gong i blant
31%(620)
Sjeldan
24%(481)
Aldri
29%(589)
Hugsar ikkje
5%(105)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
14%(285)
Ein gong i blant
38%(764)
Sjeldan
20%(403)
Aldri
25%(509)
Hugsar ikkje
3%(52)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
50%(1008)
Nei
44%(878)
Hugsar ikkje
6%(127)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
61%(1233)
Litt einig
21%(427)
Ganske ueinig
5%(91)
Helt ueinig
6%(114)
Veit ikkje
7%(148)