Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
50%(1075)
Siste månad
18%(380)
Siste året
7%(153)
Aldri
7%(141)
Hugsar ikkje
19%(405)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
46%(1000)
Som før
32%(689)
Mindre enn før
11%(242)
Veit ikkje
10%(223)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(126)
Ein gong i blant
13%(277)
Sjeldan
27%(588)
Aldri
51%(1109)
Hugsar ikkje
3%(54)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
21%(377)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(38)
Gidda ikkje bere det med meg
13%(232)
Det rotnar eller blir brote ned
25%(454)
Søppeldunken var full
8%(139)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
31%(555)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(231)
En gong i blant
31%(676)
Sjeldan
24%(521)
Aldri
29%(615)
Hugsar ikkje
5%(111)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
15%(317)
Ein gong i blant
38%(826)
Sjeldan
20%(429)
Aldri
24%(525)
Hugsar ikkje
3%(57)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
49%(1062)
Nei
44%(952)
Hugsar ikkje
6%(140)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
62%(1344)
Litt einig
20%(438)
Ganske ueinig
4%(94)
Helt ueinig
5%(117)
Veit ikkje
7%(161)