Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
50%(1090)
Siste månad
18%(385)
Siste året
7%(154)
Aldri
6%(141)
Hugsar ikkje
19%(408)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
46%(1007)
Som før
32%(696)
Mindre enn før
11%(249)
Veit ikkje
10%(226)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(126)
Ein gong i blant
13%(280)
Sjeldan
27%(591)
Aldri
52%(1127)
Hugsar ikkje
2%(54)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
21%(382)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(38)
Gidda ikkje bere det med meg
13%(234)
Det rotnar eller blir brote ned
25%(458)
Søppeldunken var full
8%(140)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
31%(556)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(232)
En gong i blant
31%(682)
Sjeldan
24%(525)
Aldri
29%(627)
Hugsar ikkje
5%(112)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
15%(321)
Ein gong i blant
38%(834)
Sjeldan
20%(436)
Aldri
24%(529)
Hugsar ikkje
3%(58)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
49%(1069)
Nei
44%(967)
Hugsar ikkje
7%(142)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
62%(1360)
Litt einig
20%(444)
Ganske ueinig
4%(94)
Helt ueinig
5%(117)
Veit ikkje
7%(163)