Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:
Sammenlign Sortland videregående skole med

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
62%(13)
Siste månad
19%(4)
Siste året
5%(1)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
14%(3)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
29%(6)
Som før
33%(7)
Mindre enn før
24%(5)
Veit ikkje
14%(3)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
10%(2)
Sjeldan
14%(3)
Aldri
76%(16)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
42%(5)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
17%(2)
Det rotnar eller blir brote ned
25%(3)
Søppeldunken var full
8%(1)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
8%(1)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
5%(1)
En gong i blant
19%(4)
Sjeldan
14%(3)
Aldri
57%(12)
Hugsar ikkje
5%(1)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
14%(3)
Ein gong i blant
29%(6)
Sjeldan
33%(7)
Aldri
19%(4)
Hugsar ikkje
5%(1)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
29%(6)
Nei
62%(13)
Hugsar ikkje
10%(2)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
67%(14)
Litt einig
24%(5)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
10%(2)