Hopp til hovedinnhold

Resultater

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
 Siste månad
 Siste året
 Aldri
 Hugsar ikkje

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

 Auking
Som før
 Mindre enn før
 Veit ikkje

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

 Ofte
 Ein gong i blant
 Sjeldan
Aldri
 Hugsar ikkje

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

 Ofte
 En gong i blant
 Sjeldan
Aldri
 Hugsar ikkje

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
 Ein gong i blant
 Sjeldan
 Aldri
 Hugsar ikkje

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

 Ja
Nei
 Hugsar ikkje

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
 Litt einig
 Ganske ueinig
 Helt ueinig
 Veit ikkje