miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Isopoda i Norden - artsliste for norske arter

Isopoda i Norden - artsliste for norske arter

Her har du en liste over antall arter som finnes i Norden, fordelt på de forskjellige underordenene, med opplysning om hvor de lever.

I denne listen er bare artsnavnene til de artene som kan finnes på land eller i ferskvann i Norge tatt med, samt en kort opplysning om maksimuslengde, farge og levested for disse artene. I tillegg er det ført opp de to marine artene som lever på grunt vann i sjøen, og som av og til kan finnes på land eller i fjærepytter. For de norske artene er det også tatt med opplysninger om hvilke pusteorganer de har og hvor mange par pseudotrakéer som finnes hos de artene som ikke lenger puster med gjeller, samt antall ledd i den lengste antennens flagellum.

Pseudotrakéer Arter Antall ledd på Flagellum

Ingen pseudotrakéer
Underorden Gnathidea: I Norden 8 arter, alle marine.

Underorden Anthuridea: I Norden 4 arter, alle marine.

Underorden Valvifera: I Norden 14 arter. Alle er marine, men én av artene, Saduria entemon, er også funnet i Østersjøen og i ferskvann i Sverige. En annen av artene som er vanlig i Østersjøen, Idothea baltica, kan også finnes langs norskekysten. Denne arten lever på grunt vann i tangsonen, og kan av og til finnes på ilanddrevet tang eller i fjærepytter. Den er 30 mm, varierende farge, og lever blant tang og alger på grunt vann. Av kroppsform er den litt lik Asellus aquaticus, men smalere. Telson er lang og smal med tre spisser i bakre kant.)

Underorden Flabellifera: I Norden 18 arter, alle marine.
Varierende
Underorden Asellota: I Norden ca. 50 arter, alle er akvatiske. En av artene, Asellus aquaticus, lever i ferskvann og finnes i innsjøer og tjern. Den er omlag 12 mm, lyst gulgrå/gulhvit. En annen art i denne gruppen, Jaera albifrons, kan finnes i fjæra. Den er rundt 5 mm, varierende på farge, og holder til på grunt vann og i tidevannsonen.

Underorden Oniscoidea: I Norden 33 arter, alle landlevende. (I den videre listen er bare de familiene som har artsrepresentanter i Norge nevnt.)

Familie Ligiidae: I Norden 2 arter, én er hittil funnet i Norge.
Denne arten heter Ligia oceanica. Den er 30 mm, grønngrå til lyst gråbrun, og finnes langs kysten ved klippestrender

Mer enn 10 ledd
Familie Trichoniscidae: 11 arter i Norden , 6 av disse er funnet i Norge:

Haplophtalmus danicus (4 mm, hvit, vanligvis i veksthus, man kan også finnes i det fri)

Haplophtalmus mengei (3 mm, hvit, under stener, fuktige steder)

Androniscus dentiger (8 mm, rødlig/orange, i veksthus, sjelden)

Trichoniscus sarsi (3 mm, variabel farge, vanligvis i veksthus, men kan finnes i det fri)

Trichoniscus pygmaeus (2,5 mm, hvit/hvitgul til rødlig, vanlig i veksthus)

Trichoniscus pusillus (5 mm, vanligvis lys gulbrun til grå, vanlig i løvskog og i hager)

En konisk del oppdelt i 3-4 utydelige småledd som ender i en spiss
Familie Oniscidae: I Norden 4 arter, hvorav 2 finnes i Norge:

Oniscus asellus (17 mm, skinnende blank, flekket mørkebrun/gråbrun, fuktig løvskog/komposthauger)

Philoscia muscorum (11 mm, brunflekket med mørk stripe midt på ryggsiden, skogsart)

Tre tydelige ledd

2 par pseudotrakéer
Familie Porcellionidae: I Norden 6 arter, 4 av disse finnes i Norge:

Porcellionides pruinosus (også kalt Metoponothrus pruinosus) (11 mm, sjokoladefarget m/blåaktig skjær. Dette er en innført art som finnes på tørre og varme steder)

Porcellio spinicornis (17 mm, mørkebrun med brokete tegninger, tørre og varme steder som steingjerder/sydvendte skrøninger)

Porcellio dilatatus (15 mm, brunlig, innført art, sjelden)

Porcellio scaber(17 mm, matt mørkegrå, vanlig – i hus og hager, kan også finnes i maurtuer/fuglereder/vepsebol)

To tydelige ledd
Familie Armadilliidae: I Norden 6 arter, hvorav tre er registrert i Norge. Alle artene er varmekrevende:

Armadillum pulchellum (6 mm, svartbrun, sjelden, kalkkrevende engart)

Armadillum pictum (8 mm, svartbrun, sjelden, kalkkrevende, i skog og lier)

Armadillum vulgare (18 mm, svart, ute under sten/bark, trær, vanlig i veksthus)

5 par pseudotrakéer
Familie Cylisticidae: En art som finnes i samtlige nordiske land:

Cylisticus convexus (14 mm, Mørkebrun med lysere flekker langs sidene, langs kysten på kalkrik grunn)

Familie Trachelipidae: To arter i Norden, begge kan finnes i Norge:

Trachelipus ratzeburgi (16 mm, grå eller brun, sjelden skogsart)

Trachelipus rathkei (brun/brunsvart, ofte med 3 lengdestriper på ryggsiden, beitemark, grustak)