miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Innhold

Innhold

Ferskvannsplankton er en interessant del av biologien og et spennende studiefelt. Innblikk i denne mikroverden gir større forståelse for produsentene i ferskvannets økosystem og de endringer som skjer ved forurensning. Men like viktig er kanskje opplevelsen av de vakre formene som vekker glede og undring over naturens mangfold.

Bestemmelse av algene er avhengig av at en har adgang til mikroskop som kan forstørre minst 100 X og at en har tilgang til egnet litteratur. Dette kompendiet er laget for å imøtekomme behovet for en kortfattet innføring i planteplanlton fra ferskvann.

Ferskvannsplankton omfatter flere tusen arter. Det er bare et lite antall slekter som omtales i dette kompendiet. Utvalget er i stor grad bestemt av de vanligste slekter som er funnet i VANDA-prøver som er innsendt til Universitetet i Bergen. Bildene er i hovedsak også tatt fra disse prøvene.

Stor takk rettes til avd.ingeniør Egil Erichsen ved Universitetet i Bergen for all hjelp med fotograferingen med elektronmikroskopet.

2.utgave er ikke endret nevneverdig med hensyn til teksten, men billedmateriale er større og omfatter flere slekter. Det følger en liste over hvor bildene er tatt fra bakerst i heftet. Noen slekter har fått nye navn i forhold til første utgaven. Jeg har benyttet nomenklatur fra Tikkanen, Willen: Vaxtplanktonflora 1992.

Bergen sept. 1994

Astrid H. Saugestad