Miljolare.no

Område: Akvastasjonen

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Hoppekreps (Copepoda indet.)22.05.200326.11.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Hydroider (Hydroidea indet.)22.05.200326.11.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Snegler (Gastropoda indet.)22.05.200326.11.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Mangebørstemark (Polychaeta indet.)22.05.200326.11.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Hydroider (Hydroidea indet.)22.05.200326.11.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Polychaeta indet.22.05.200326.11.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Nesledyr (Cnidaria indet.)22.05.200326.11.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Hoppekreps (Copepoda indet.)22.05.200326.11.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Hydroider (Hydroidea indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Posthornmark (Spirorbis sp.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Slimmakk (Nemertini indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Anomia sp.20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Muslinger (Bivalvia indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Hydroider (Hydroidea indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Brunalgar (Phaeophyta indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Harpacticodida indet.20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Spøkelseskreps (Caprellidae indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Mosdyr (Bryozoa indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Hydroider (Hydroidea indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Blåskjell (Mytilus edulis)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Posthornmark (Spirorbis sp.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Mosdyr (Bryozoa indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Anomidae indet.20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Posthornmark (Spirorbis sp.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Polychaeta indet.20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Mosdyr (Bryozoa indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Kamskjell (Pectinidae indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Polychaeta indet.20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Harpacticodida indet.20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Snegler (Gastropoda indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Posthornmark (Spirorbis sp.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Posthornmark (Spirorbis sp.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Mosdyr (Bryozoa indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Polychaeta indet.20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Spøkelseskreps (Caprellidae indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
Anomia sp.20.04.200116.02.2001Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)