miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Kva går «Ryddeaksjon 2002» ut på?

Kva går «Ryddeaksjon 2002» ut på?

Hovudformålet med Norsk Kulturarv sin ryddeaksjon er å få fleire kulturminne i lokalmiljøet "fram i dagen". Mykje av lokalhistoria rundt omkring i landet gror att av kratt, skog, søppel og rot og blir etterkvart gløymd. Dette kan til dømes gjelde: Gamle ferdselsvegar og stiar, ruiner, hustufter, setervoller, gamle tekniske anlegg og krigsminne. Ei opprydding, kanskje kombinert med skilting og merking, kan gjere turen i nærområdet meir lærerik og spennande for alle.

Ryddeaksjon 2002 kan beskrivast med tre stikkord:

  • PRAKTISK DUGNADSARBEID. Ryddeaksjonen skal engasjere barn og ungdom i alderen 10-18 år, saman med vaksne i alle aldrar, i praktisk dugnadsarbeid for å rydde ved- og rundt kulturminne i nærmiljøet.
  • LÆRING. Ryddeaksjonen skal medverke til at barn og ungdom skal bli betre kjende med lokale kulturminne. Aksjonen knyter læring om lokalhistoria og livet i tidlegare tider saman med nevenyttig arbeid.
  • STIPEND TIL KLASSETUREN. Vi deler ut "stipend" på 2.500 kr til skuleklassar som har eit ryddeprosjekt dei har lyst til å gjennomføre. Desse pengane disponerer klassen fritt. Dei som får tildelt stipend må forplikte seg til å gjere ein arbeidsinnsats som utgjer minst 50 dugnadstimar tilsaman.

Frist for å utføre arbeidet var 31.12.2002

La andre få sjå kva din skule ha gjort!

226 skular var med som deltakarar i Ryddeaksjon 2002, og vi håpar at flest mogleg legg ut sine prosjekt på Nettverk for Miljølære. Dette er ein fin måte å synleggjere arbeidet din skule har gjort, både for andre deltakarskular, foreldre og andre interesserte!

Rapportering via nettet!

Alle skular må sende inn rapport frå sitt ryddeprosjekt saman med bilete for å få utbetalt stipendet. Dette kan skulane no gjera gjennom Nettverk for Miljølære. Fyll ut rapporten, og legg ut digitale bilder. Dei som ikkje har moglegheit for å legge ut bileta sine, kan sende dei til Norsk Kulturarv pr. post, sjølv om dei rapporterar via nettet.

Skulane som legg ut sine prosjekt på Nettverk for Miljølære er med i trekningen om ein ekstra premie frå Norsk Kulturarv!

Hovudside for ryddeaksjonen

Vis innsendte rapporter