miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Prisutdeling for "Beste prosjekt i Ryddeaksjon 2002"

Prisutdeling for "Beste prosjekt i Ryddeaksjon 2002"

Prisen for "Beste prosjekt Ryddeaksjon 2002" gikk til Svinndal Skole, Våler i Østfold, som har gjennomført prosjektet "Husmannplasser i Svinndal og omegn"

Tirsdag 17.juni 2003 ble prisen ble overrakt av Miljøvernminister Børge Brende på den ene husmannsplassen, Hulbråten. Elev Anne Line Hovland mottok prisen på vegne av Svinndal skole.

Se dette og flere bilder i større format: Fotoalbum

Begrunnelse:
Elevene ved Svinndal Skole har gjennom sin deltakelse i Ryddeaksjon 2002 gjennomført et prosjekt, som er et godt eksempel på hva vi vil Ryddeaksjonen skal være. Skolen har brukt lokale ressurspersoner, historielag og lignende, for veiledning og som kunnskapskilder. De har også gjort en grundig prosjektrapportering både før og etter gjennomført arbeid, og synliggjort sitt prosjekt ved bruk av internett - gjennom Nettverk for Miljølære, og gjennom egne hjemmesider. Skolen vil også følge opp prosjektet ved å være med på det videre arbeidet med rydding og merking av husmannsplassene.

 

Om "Husmannsplasser i Svinndal og omegn"

Lokale ildsjeler innen kulturminnevernet har tatt initiativ til å få ryddet og merket alle husmannsplassene i kommunen, i alt 98 stykker. Dette arbeidet har også Svinndal Skole engasjert seg i, og som en del av Ryddeaksjon 2002 ryddet skoleelevene i samarbeid med Bygdesentralen og historielaget fire husmannsplasser i Våler; Sødalen, Storbakkmyr, Hulbråten og Muskhaugdalen. Elevene ryddet vekk søppel, kratt og annen skjemmende vegetasjon, slik at husmannsplassene kom "frem i lyset" og til sin fulle rett igjen.

Elevene har også gjennom samarbeidet med historielaget og Bygdesentralen lært mye om husmannsplassene rundt om i kommunen, og livet som ble levd der. I tillegg har man gjennom Ryddeaksjonen fått gjort et praktisk arbeid, til glede og nytte for hele lokalbefolkningen, som kan glede seg over arbeidet elevene har gjort. Svinndal Skole har også lagt ut sitt prosjekt på Nettverk for Miljølære, med en god prosjektbeskrivelse og masse flotte bilder, slik at andre også kan få ta del i det flotte arbeidet skoleelevene har lagt ned i prosjektet. Svinndal Skole har lagt ned til sammen 560 dugnadstimer i dette prosjektet.

Rapporten fra Svinndal skole og de andre deltagerne kan du lese her

 

Fotoalbum presentert av Narve Brattenborg, Nettverk for Miljølære


Irene Runningen fra Norsk kulturarv grunngjev tildelinga overfor miljøvernministeren..


.. og resten av forsamlinga i tunet på husmannsplassen Hulbråten. Ministeren førte så ordet, og eksemplifiserte betydninga av å ivareta kulturminner for framtida med ein historie om Bryggen i Bergen, som i midten av forrige århundre vart foreslått riven. Både NRK tv og radio dekka begivenheten, saman med Moss Avis, Moss Dagblad og Bondebladet.


Anne Line Hovland mottok prisen ..


.. på vegne av medelevar og lærarar ved skulen, her eit lite utvalg av deltakarane, med ein stolt rektor i bakgrunnen.


Elever ved skulen stod for den musikalske underholdninga, med "Ode til gleden" av Beethoven og "Diana" av Paul Anka (arr.: Kåre Skylv, skulekorpsets eminente dirigent).
Frå venstre har vi Øyvind Tofteberg, Eivind Hovland og Anniken Edstrøm i rytmeseksjonen, og i blåserekka finn vi Trine Høyås, Anne Line Hovland, Marianne Simonsen, Carina Pettersen og Siri Høyås.


Så var det tid for gåvedryss, der blant anna Svinndalsokken vart tildelt ildsjelene, rektor Lasse Edelsten og lokalhistorikar John Nilsen, av ordfører i Våler, Gretha Thuen. Minister Brende og leder for Norsk Kulturarv, Dag Lindvik, mottok sokken av Jorunn Tinglum frå Bygdesentralen.


På husmannsplassen Muskhaugdalen, fortalte elev Marianne Simonsen, med ryggen til og innfelt, NRK-østlandssendingen og ei lydhøyr forsamling om erfaringar med Ryddeaksjonen. Bak, til høgre for NRK-fotografen står lærar Trond Sæterøy, prosjektansvarleg for skulen. Til venstre for ordføraren har vi Anne Line, som tidlegare mottok prisen.


John Nilsen fortel historiar om livet på husmannsplassen ..


.. og Robert Hovland historia om korleis ..


.. komfyren på Muskhaugdalen vart skadeskoten under grevlingjakta i 1935.

 

Deretter bar det tilbake til Hulbråten, der vi avslutta med ein smak av blant anna heimelaga gjeddekaker med fisk frå Vannsjø. Rektor hadde hausa opp forventningane til gjeddekakene med gjentatt skryt, men han hadde sine ord i behald. John fanga gjeddene, og 6. klasse og skolekjøkenchef Hilde Unum raffinerte produktet. I fylgje rektor Lasse var det tydeleg at dette var kjøt frå dei feite djupvassgjeddene og ikkje frå dei magre som jagar i overflata: strømmerane.

Og vi var alle einige om at dagen hadde vore god, sjølv om det starta med eit visst hysterisk tilsnitt, då den tydeleg berykta Tune-flua gjorde seg til kjenne. Sjølv slapp eg unna med tre bitt i ein alboge, som framleis er god og varm.

Ei fotografisk helsing frå

Narve Brattenborg