miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Ljanselva

Ljanselva

Les om Ljanselva på sidene til Oslo elveforum

Foto: Karsten Sølve Nilsen

Ljanselva ligger i Oslos best bevarte elvedal. Den starter ved Lutvann i Østmarka, renner fra Nøklevann ved Rustadsaga og ned i Skraperudtjern. Her finner man ørret, abbor, gjedde, mort, ørekyte og kreps. Ljanselva renner rolig forbi Skullerudstua, og klukker litt mer livlig på veien ned til Sagstua nær Skullerudkrysset.

Rådyr finner gode beite og hvileområder langs elva. Fuglelivet er også rikt.Ved Hauketo møter Ljanselva Gjersrudbekken og Prinsdalsbekken, før den forsvinner inn i fjelltunnel ved siden av jernbanen. Ned Liadalen til fisketrappen ved Hallagerbanen renner den åpent ved siden av turveien. Fisketrappen som sto ferdig høsten 2000, gjør at sjøørreten nå er tilbake i elva. Her forsvinner elva ned via fisketrappen i en 450 meter lang tunnel som går under Mosseveien. Utløpet er ved Fiskevollbukta der også Lusetjernbekken renner ut.

Det er merket turvei, delvis sti, fra Østmarka til fjorden, men ved Hauketo må du gå via togundergangen og over kollen før du møter turveien igjen. Fra Hallagerbanen følger du turveien som går i bru over Mosseveien. I mai og juni er det spesielt fint å ta med skoleklasser og følge elva fra Marka til fjorden. Området mellom Fiskevollbukta og Hvervenbukta er et flott friareal, som i likhet med elvestrekningen gir mange spennende "klasserom". Sør for Hvervenbukta renner Gjersjøelva ut. I utløpet danner den grensen mellom Oslo og Oppegård.

Besøk 1
Rustadsaga. Ta T-bane til Bogerud eller buss til General Ruges vei og følg veien inn til Rustadsaga. Rustad betyr stedet eller gården som er ryddet, det vil si ryddet for skog. Den kan være ryddet i middelalderen, mellom år 1100 og 1200. Gården Rustad lå sørvest for Nøklevann.

Rustadsaga kom til da oppgangssagene ble innført på slutten av 1500-tallet. I 1688 hadde saga kongelig bevilgning til å skjære 3400 bord i året. De hadde søkt om 5000, men fordi hugsten hadde gått hardt ut over skogen, ble det innført begrensninger i sagbruksdriften. Nedover i elva kom det etter hvert også andre virksomheter drevet med vannkraft. Det var både spinneri og mølle.

Besøk 2
Sagdammen, Sagstua og rensedammen i Skullerudkrysset. Ta T-bane eller buss til Skullerud og gå ned Olaf Helsets vei og følg turstien ti minutter langs elva vestover fra Skullerudstua. Når en kommer til Sagdammen, er vannspeilet i Ljanselva utvidet omtrent slik det skal ha vært da det var sagbruk her. Den gamle sagstua brant dessverre vinteren 2000, like etter at myndighetene hadde besluttet rehabilitering, men den vil bli bygd opp igjen til bruk for blant annet skoler og barnehager på tur. I Skullerud-krysset under E6 ligger rensedammen som er et miljøtiltak som var forholdsvis nytt og uprøvd da dammen under brua ble anlagt. Hensikten er å rense vannet som renner fra veien før det går ut i elva. Først går det til en lukket slamavskiller, som tar ut sand og grus. Finstøvet skal synke til bunns i den store dammen før vannet renner ut i elva.

Besøk 3
Ljabru. Ta buss til Ljabru Hovedgård eller buss/tog til Hauketo stasjon eller trikk (18 og 19) til Ljabru. Fra trikken, følg merket løype nedenfor trikkeholdeplassen på motsatt side av Ekebergveien (til Østmarkskapellet) og ned hele Ljabrubakken. Gå inn ved kiosken. Bak den kan man best se den gamle steinbrua over Ljanselva.

Ljabru betyr brua over Ljorn, som er det gamle navnet på Ljanselva (Ljarnarbru). Hva elvenavnet skal bety, er det ingen som vet lenger. I 1764 var det en trebru her. J. N. Wilse som har fortalt dette i sin reiseskildring, mente at den burde erstattes med en av stein. Det var et godt forslag, for den brua som nå står, ble bygd i 1804. Prinsippet for å bygge hvelvbruer er enkelt og var kjent alt i romertiden. Først lager man et stillas som svarer til buen i brua, så legger man stein i en bue på stillaset. Den midterste steinen i buen som plasseres til slutt, gjør at brua ikke faller ned. I stedet for å falle, presses steinene mot hverandre.

Følg gjerne gangveien østover fra kiosken et par hundre meter og følg stien og brua over elva ved Tangen ­ dette opprinnelige jordet benyttes mye av skoler og barnehager på utflukter.

Besøk 4
Liadalen. Ta tog eller buss til Hauketo stasjon. Gå jernbaneundergangen mot vest, så til høyre og bratt opp til Kronveien som følges til venstre. Gå ned til Storåsveien og følg turveien som skjærer kraftig til høyre (merket til Fiskevollen) og Ljanselva dukker snart opp. Ta en stopp ved fossen ­ i området her finnes flere severdigheter, som ruiner knyttet til kulturhistorie. Det har vært to kruttverk i Liadalen, det første oppført i 1750 og senere flyttet til Gjersjøelva ved Store Ljan, det andre ble etablert i 1855 nedenfor fossen i Liadalen der man kan se ruinene. Kruttverket ble ødelagt av eksplosjoner i 1884. Det er utarbeidet et historisk "kruttverkspill" om hendelsen, fremført her i friluft, der elever og lærere ved Hallagerbakken skole har vært med, første gang høsten 2000.

Ljansviadukten, en jernbanebru som ble oppført over Ljanselvas dalføre her under anlegget av Østfoldbanen i 1876, var 235 meter lang og gikk 36 meter over dalbunnen. Etter omleggingen av jernbanen til Hauketo ble brua Ljansviadukten solgt til Christiania Spigerverk, som sprengte den i 1929. Gå så videre til Hallagerbanen der det er greit å raste, og ta gjerne en titt på fisketrappen.

Gå tilbake til sidene med Oslos elver