miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Ellingsrudelva

Ellingsrudelva

Les om Ellingsrudelva på sidene til Oslo elveforum

Foto: Karsten Sølve Nilsen

Nordre og Søndre Elvåga er to langstrakte vann i Østmarka som danner grensen mellom Oslo og Lørenskog. Vannene har avløp mot nord. Her starter Ellingsrudelva (også kalt Elvågaelva), som er den eneste elva i Oslo som renner nordover, og som ikke renner ut i Oslofjorden. Ellingsrudelva renner gjennom Langvannet, forbi Fjellhamar til Nitelva, Øyeren og Glomma. All øvrig nedbør til Østmarka renner sydover og ut i sjøen enten via Mosseelva eller Ljanselva. Husk at vannføringen var en helt annen før reguleringen!

Langs elva er det mest løvblandingsskog, noen steder fine bjørker med skinnende hvite stammer. Innimellom dominerer granskogen. Om våren er det vakre tepper av hvitveis og bekkeblom som mange steder omkranser elva. Småfisk er det mye av i elva. Mange steder er fisken lett å fange om en ønsker å se nærmere på livet i bekken. Det er også et rikt dyre- og fugleliv her.

I norsk folketro skal "nordrennanes vann" gjøre godt mot alle slags plager. Synd da at ikke hovedstaden, som påtenkt, på et tidlig tidspunkt tok vannet sitt herfra. For da ville det ikke blitt så mye sykdom og elendighet i byen, ble det en gang hevdet! Idag er Elvåga drikkevannskilde for ca. 10 prosent av Oslos befolkning og vannkvaliteten tilfredsstiller EUs normer for godt drikkevann.

I Ellingsrudelva var det på 1800-tallet på det meste to sagbruk, et teglverk og en mølle. Det var sagbruksvirksomhet i dalen nordover fra Elvåga også lenge før denne tid. Etter vannsagenes oppfinnelse først på 1600-tallet, økte skogsdrift i Østmarka. De som drev sagbruk, måtte betale avgift til kronen. Maren Nilsdatter måtte i 1631 gi opp sin rett til å drive Elvågen sag, fordi avgiften var for høy. Teglverket ble i 1806 karakterisert som et av landets beste. Teglovnene kunne ved hver brenning produsere 42 000 mur- og takstein, og lagerhuset kunne romme en halv million ferdige stein. Teglverket ble trolig lagt ned rundt 1890, men du vil ennå kunne finne knust rød teglstein i bakken.

Letteste adkomst til elva er å ta T-banen til Ellingsrudåsen stasjon eller buss 401, 402, 414 til Karihaugen, og gå veien mot Mariholtet.

Besøk 1
Fri-Elvåga. Demningen nord i Nordre Elvåga, den såkalte fri-Elvåga, ble bygd i 1967. Her skulle det være lov til å bade. Den øvrige del av Nordre Elvåga og Søndre Elvåga ble da pålagt restriksjoner i forbindelse med drikkevannforsyningen. Fra demningen starter Ellingsrudelva sitt løp nordover. I elva er det fisk og på land finnes spor etter bever om man leter litt. Det er ikke vanskelig å få øye på mange forskjellige dyr og fugler i området!

Besøk 2
Stedet der Nuggeruddammen lå. De gamle fundamentene etter Ellingsrud mølle, Hauger sag og restene etter kistedammen demmet i sin tid opp Nuggeruddammen. Denne dammen var da ca. 1 km lang og den sørget for vannkraft til mølle og sag. På kart fra 1927 fremgår at dammen lå mellom Bjørndalen/Elvågaseter og den tidligere husmannsplassen Nuggerud som nå eies av Friluftsetaten i Oslo kommune. Her oppfordres det til å jakte på kulturminner, kanskje en prosjektoppgave?

Besøk 3
Nordre Puttjern. Dit kommer du ved å gå sti fra Lutvann, som du når med buss, eller fra Trosterud T-banestasjon. Tjernet ble landskjent i forbindelse med utsprengningen av Romeriksporten, den 14 km lange jernbanetunnellen. Lekkasjen til tunnellen bidro til at tjernet for en tid nesten forsvant. Vær oppmerksom på at det er rasfare ved breddene. Helt inntil tjernet kommer dere ikke, fordi det er midlertidig avsperret. Fra Puttjernene renner Munkebekken til Ellingsrudelva.

Gå tilbake til sidene med Oslos elver