miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Energinettverket

Energinettverket

Energinettverket

Energinettverket

Energinettverket er eit samarbeid mellom Naturfagsenteret, Utdanningsdirektoratet (Nettverk for miljølære), Universitetet for miljø- og biovitenskap, Statens Strålevern, ENOVA og Statkraft for å skape eit nasjonalt nettverk av vidaregåande skular og ungdomskular med energi som samlande tema.

Dei fleste vidaregåande skular har eit nett av ungdomsskular som dei rekrutterer elever frå. Sjølve nettverket er tenkt bygd av mange lokale nettverk med ein vidaregåande og 3-5 ungdomsskular.

I prosjektet vil vi fokusere på alle sider ved energiproduksjon, energibruk, energiøkonomisering og verknader på miljøet. Vi tenker oss at elevane ved den vidaregåande skulen skal vere sentrale i samarbeidet, mellom anna delta i naturfagundervisninga på ungdomsskulane. Eit anna mål er å betre rekrutteringa frå ungdomsskulane til realfag i videregåande ved å styrke kontakten mellom elevar og lærarar gjennom praktisk samarbeid.

Deltakere

Påmelding

Deltakere i prosjektet

Nyheter

Hjelp til registering av værstasjoner (14.02.2006)

Vi har laget en liten veiledning til fremgangsmåte for registering av værstasjoner.

Les mer

Flere nyheter

Aktiviteter

Bli en energidetektiv
Værstasjoner

Mer om energinettverket

Mer informasjon om energinettverket finnes på Naturfagsenterets nettsider

Nettverksansvarlige

Karl Torstein Hetland, Naturfagssenteret. Prosjektleder.
Arne Auen Grimenes, Universitet for miljø- og biovitenskap
Anders Isnes, Naturfagsenteret
Astrid Sandås, Utdanningsdirektoratet
Else Veum, Statkraft

Værstasjoner i Energinettverket

  1. Dønski videregående skole (Bærum, Akershus)
  2. Kvitsund gymnas AS (Kviteseid, Telemark)
  3. Møglestu videregående skole (Lillesand, Agder)
  4. Solør videregående skole (Åsnes, Innlandet)
  5. Vang barne- og ungdomsskule (Vang, Innlandet)
  6. Vest-Telemark vidaregåande skule (Tokke, Telemark)
  7. www.metar.no (Drammen, Buskerud)

Siste innsendte bilder