miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Karlsvika > Meteogram - et lokalt værvarsel

Meteogram - et lokalt værvarsel

En grafisk fremstilling av værprognosen for et lokalt område kaller Det norske meteorologiske institutt (DNMI) et meteogram. Det er resultat av kompliserte beregninger på en superdatamaskin. Meteorologen bruker meteogrammet sammen med annen informasjon som bakgrunn for de vanlige værvarslene.

Meteogram for Karlsvikodden

Under kan du se et eksempel på et meteogram for Karlsvikodden i Oslofjorden. Karlsvika naturskole har abonnert på meteogram fra dnmi. Hver morgen henter skolens lærer ned meteogrammene over modem fra datamaskinen på Blindern. Værprognosene sammen med de vanlige værmeldingene og egne observasjoner og erfaringer fra det lokale området gir et godt 48 timers varsel for naturskolen.

Tegnforklaring

Helt øverst på diagrammet blir skydekket angitt i prosent med svart skravering. Den røde kurven angir temperatur, mens den blå kurven viser lufttrykket. De grønne søylene viser forventet nedbør i mm i hver 3 timers periode. Røde tall under de grønne nedbørsøylene viser norsk tid. Den blå tallrekken angir timer fra prognosen starter. De grønne pilene under den blå tallrekken viser vindstyrke og vindretning.

For mer informasjon viser vi til hjemmesidene til dnmi: http://www.dnmi.no/varsel/

Fra hovedsiden til dnmi velges "Rundt i Norge" i kolonnen til høyre.

Bruksområder

Meteogrammene kan benyttes i en rekke sammenhenger. Ved Karlsvika naturskole bruker vi det i det pedagogiske opplegget for elevene rundt «Karlsvika meteorologiske stasjon» og i de praktiske forberedelsene med bl.a. hvor og hvor mye fiskeredskaper vi skal sette i sjøen. Naturskolen får også et 48 timers vannstandsdiagram og bølgediagram for ytre Oslofjord fra dnmi.

Samarbeid

Kruge leirskole på Tjøme, Knattholmen leirskole ved Sandefjord og Karlsvika naturskole i Tønsberg samarbeider om meteogrammene hvor vi får værprognoser for 4 lokale områder: Ferder, Knattholmen, Oslo og Karlsvikodden.

Vannstandsdiagram

 

Bølgediagram

 

DNMI har gitt naturskolen tillatelse til å vise disse diagrammene som eksempler.