miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Karlsvika > Bolærne Fort – Oslofjordens siste

Bolærne Fort – Oslofjordens siste

Av Gunn Hedberg

Bolærne er det siste fortet i Oslofjorden der det foregår aktivitet i noen målestokk. Når de fyrer av artilleriet sitt fra begynnelsen av desember til slutten av mai, er det ikke like populært blant fiskerne i området.

Bygningene på fortet ligger for det meste konsentrert rundt havna, og det er strengt forbudt for andre enn militære å gå i land uten tillatelse.

Oscarsborg i Drøbaksundet er kjent av de fleste, takket være senkingen av Blücher 9.april 1940. Den er nå redusert til befalsskole for Kystartilleriet, mens Rauer fort på østsiden av fjorden også drives som opplæringssted visse tider på året.

Dermed står vi igjen med Bolærne som det siste operative fortet i Oslofjorden. I tillegg utdanner de folk til Kystartilleriet, og er rekruttskole for marinen. Til vanlig befinner det seg 200 mann her, plassert like utenfor Tønsberg og midt i det mest ettertraktede feriestrøket.

I hjertet av Bolærne fort finner vi overvåkingsrommet, der svære radarer vokter alle skip som kommer inn Oslofjorden. De blir anropt, og må melde fra hvem de er og hvor de skal.

Vill i tåka
Nå består faktisk Bolærne av tre øyer, Østre, Vestre og Mellom-Bolærne. Selve anlegget ligger på Østre Bolærne. Mellom-Bolærne brukes til øvelsesområde, mens den vestligste øya fungerer som nasjonalt utstyrsanlegg, forteller øverstkommanderende Knut Riiber.

-Virksomheten her begynte under 1.verdenskrig. Da tok Forsvaret over de tre øyene fra grevskapet Jarlsberg. Men krigen var over før kanonene her ble operative. Først når verdenssituasjonen tilspisset seg på ny, kom det ny aktivitet på øyene.

Tre 15-cm kanoner ble plassert på de høyeste stedene på øya, men det var så som så med standarden - halvparten av granatene eksploderte like etter at de ble avfyrt. Nå hadde det ikke stor betydning for krigens gang. Småbåtene som skulle ta Rauer og Bolærne kjørte seg vill i tåka. De tre livbåtene som ble sendt inn havnet på Vallø ved Tønsberg, der de skremte livet av vaktmannen på oljeraffineriet.

-Bålerne, Bålerne, skrek de, mens de pekte truende på ham med maskinpistoler og håndgranater – og han kunne ikke tysk.

Hele øya stritter av dem, men om få år vil kanoner som dette gå ut av drift.

Blir varslet
Det ble tyskerne som rustet opp fortet, og kanonene de plasserte der fyres av den dag i dag.

-Men ellers har kontroll og overvåking av ansvarsområdet til fortet overtatt i fredstid, forklarer Riiber. Dessuten deltar vi i redningsaksjoner hvis det er aktuelt, og driver ellers opplæring.

Tyskerene satte gjerne hakekorset sitt på alt militærmateriell de produserte. Disse kanonene blir fremdeles avfyrt under øvelse, til ergrelse for mange fiskere – og granatene som brukes veier 40 kg. Når kanonene fyres av går de 40 cm tilbake, da gjelder det å holde avstand.

Forsvaret på øya ønsker et best mulig forhold til fiskere og andre som ferdes på fjorden, derfor ble også Fiskaren og tillitsmenn for de forskjellige fiskerlagene i området invitert til omvisning på fortet.

-Skarpskyting foregår fra desember og ut mai. Det kan ta lang tid å få unna båter i skytefeltet, så sommermånedene ville vært håpløse, mener nestkommanderende på øya, Per Næss.

Det er han som tar seg av varsling til fiskerlag, aviser og lokalsendingene i NRK når det skal foregå øvelser.

-Nå går det stort sett greitt, fiskerne ringer oss ofte og spør hvor de kan fiske i dag. Da var det faktisk verre i Nord-Norge, mener Næss.

Forsvaret på Bolærene ønsker et godt forhold til fiskerne, og de mener de blir skikkelig varslet når øvelser skal finne sted.

Erstatning for tapt fiske
Reidar Øra bor på Larkollen, og har fiskeplassene sine der granatene slår ned som verst.

-Faktisk synes jeg ikke varslingen er god, hører aldri om noe skyting på forhånd, hevder han. Dessuten mener jeg Forsvaret burde erstatte mine tapte fiskedager når de har øvelse, men det gidder de ikke høre på.

Vakthavende på Sambandssentralen forteller også om en del skremte og sinte telefoner når skytingen pågår som verst, så varslingen når åpenbart ikke alle.

Skytingen foregår med kalde granater (uten sprengstoff), mot Sletterøyene og sørover mellom Missingene og Færder. Sjømål blir lagt ut, og alle båter i nærheten blir jagd unna.

-Det hender jo at det ligger fiskere der, og da må de fjerne seg, slår Næss fast.